8 maart 2019: promotie in Leiden van mr drs M. de Jong-de Kruijf

Literatuur >>

Promotieonderzoek

Titel onderzoek: De legitimiteit van het gedwongen behandelen van minderjarigen in de domeinen van het jeugdstrafrecht, de jeugdzorg en de (forensische) kinder- en jeugdpsychiatrie

Maria voert haar promotieonderzoek uit onder begeleiding van prof. mr. drs. MariĆ«lle Bruning en Prof. mr. dr. Ton Liefaard in het onderzoeksprogramma , sub-programma Coherent Privaatrecht. Maria onderzoekt de rechtmatigheid van plaatsingen in gesloten jeugdzorg. Onderzoek van de Algemene Rekenkamer uit 2010 wees uit dat een deel van de jeugdigen met meervoudige problemen onnodig in de gesloten jeugdzorg verblijft, en dat een deel van de jeugdigen onnodig lang in gesloten jeugdzorg verblijft. Maria ontwikkelt een juridisch framework dat van toepassing is op gesloten jeugdzorg plaatsingen. Internationale kinder- en mensenrechten vormen hiervoor de basis. Het onderzoek beoogt inzichtelijk te maken welke zorgvuldigheidseisen bij een beslissing tot plaatsing in gesloten jeugdzorg dienen te gelden. Aan de hand van praktijkonderzoek zal aangetoond worden in hoeverre de Nederlandse jeugdzorgpraktijk als rechtmatig beoordeeld kan worden in het licht van het ontwikkelde framework.


Ga terug