15 december verzonden brief namens minister Weerwind aan donateur KOG

Op 23 september jl. heeft u een bericht gestuurd aan de minister voor Rechtsbescherming. Uw bericht is voor verdere behandeling doorgestuurd naar het Team Burgerbrieven van het Directoraat-Generaal Straffen en Beschermen van het ministerie van Justitie en Veiligheid.
Het Team Burgerbrieven is door de directeur-generaal gemachtigd om, zo nodig in afstemming met de direct betrokken beleidsverantwoordelijken, te reageren op berichten uit de samenleving.

Vanwege het grote aantal emailberichten dat wij hebben ontvangen heeft de reactie op uw bericht langer op zich laten wachten dan gebruikelijk.

 

U beschrijft in uw mail uw ervaringen ten aanzien van de uithuisplaatsing van uw kind.

 

Ik wil u danken dat u de moeite heeft genomen uw zorgen uitgebreid in uw bericht te verwoorden en deze aan de minister te sturen.

In uw bericht lees ik dat u zich in een moeilijke situatie bevindt. Ik kan mij voorstellen dat dit heel schrijnend voor u moet zijn. 

Wij vinden het volgende belangrijk te vermelden. Er bestaan momenteel grote zorgen over de jeugdbescherming. Het gaat om de meest kwetsbare gezinnen en kinderen in onze samenleving waarbij de overheid ingrijpt omdat er serieuze zorgen zijn over de veiligheid en ontwikkeling van de kinderen. Van ouders, kinderen, jeugdbeschermers, onderzoekers, inspecties en andere betrokken partijen komt steeds dezelfde boodschap: ouders en kinderen krijgen niet de zorg en aandacht die ze nodig hebben en waar zij recht op hebben. Dit moet anders en daar wordt door velen hard aan gewerkt.

 

In de media en in het publieke debat is veel aandacht voor uithuisplaatsingen van kinderen. Het feitenonderzoek en het gebrek aan rechtsbescherming is het belangrijkste knelpunt voor ouders en kinderen, zoals de zorgen over het tekort aan juridische ondersteuning van kinderen en ouders en de kwaliteit van de besluitvorming in dit proces. De minister maakt zich hier sterk voor; op 7 november heeft hij de Tweede Kamer geïnformeerd over zijn plan van aanpak. Belangrijke onderdelen van dit plan van aanpak zijn: de inzet van juridische ondersteuning, rechtswaarborgen van kinderen die uit huis zijn geplaatst en de kwaliteit van de besluitvorming.

 

Het is van belang dat berichten, zoals u die geschreven heeft, het ministerie bereiken. De ervaringen van direct betrokkenen zoals u zijn voor ons belangrijk bij het verbeteren van de huidige jeugdbescherming en bij de ontwikkeling van nieuw beleid. Ik zal uw bericht onder de aandacht brengen van de betreffende beleidsafdeling die dit onderwerp in portefeuille heeft zodat dit kan worden besproken en eventueel kan worden meegenomen bij de verdere beleidsvorming.

Ik vertrouw er op u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en wens u veel sterkte.

 

 

Met vriendelijke groeten,

 

 

Directie Advies, Regie en Centrale Autoriteit

Team Burgerbrieven


..................................................................................
Ministerie van Justitie en Veiligheid
Directoraat-Generaal Straffen en Beschermen
Directie Advies, Regie en Centrale Autoriteit
Team Juridische en Internationale Zaken

Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag |
Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag
..................................................................................