Initiatiefwetsvoorstel van CDA over grootouders/kleinkinderen

Grootouders vaker ontvankelijk i.v.m. omgang zou ook positief kunnen uitwerken i.v.m. uithuisplaatsing.

Antwoord van Raad van Bestuur van NVO op brief van 27 december 2014

."Dit brengt mee dat het Bestuur niet in gesprek kan gaan over vragen die naar de mening van partijen met de tuchtrechtelijke uitspraak nog niet beantwoord zijn. ......... Het Bestuur heeft het bureau verzocht na te gaan of uw vragen en opmerkingen in algemene zin benut kunnen worden in de viermaal jaarlijks door de vereniging aan de leden aangeboden scholing over de Beroepscode."

Wij schrijven op 26 januari 2015 aan de Raad van Bestuur van BJRA (Bjz regio Amsterdam)


Ik hoop dus maar dat de e-mail die een donateur van KOG heeft ontvangen van Bjz Agglomeratie Amsterdam “laat ik via deze weg weten dat JBRA niet met contactjournaals werkt en er geen verslaglegging is van casuistiekbesprekingen”, evenals de op 2 en 11 juni 2014 door een medewerker van Bjz AA tijdens zittingen van de klachtencommissie in mijn aanwezigheid gedane uitspraak dat er geen verslagen van besprekingen worden gemaakt, geen contactjournalen worden bijgehouden, kortom er geen dossier is, op een misverstand berusten.

Antwoord op de brief van 26 januari

Ja, misverstand!

 

De Hoofdinspectie antwoordt op 22 januari op de brief van 8 december 2014

"Als uw organisatie signalen heeft dat de dossiers van JBRA niet de relevante stukken / informatie bevatten die noodzakelijk zijn voor de professionele relatie met de client, dan gaat de inspectie hier graag met u over in gesprek."