Zoekt u een advocaat?

Peter Prinsen

www.peterprinsen.nl

info@peterprinsen.nl.  Het kantoor is, oorspronkelijk als advocatenpraktijk, gesticht in februari 1989 met als doelstelling

  • het verlenen van rechtshulp, met als specialisatie familierecht en verwante rechtsgebieden vanuit expliciete opvattingen ten aanzien van de in het geding zijnde fundamentele rechten
  • het verschaffen van een op de praktijk gebaseerde voedingsbodem voor:
    • het ontwikkelen van theoretisch inzicht in het functioneren van het familierecht
    • het op basis daarvan bijdragen aan de rechtsontwikkeling in het familie- en jeugdrecht
    • opinievorming in het wetgevingsproces
    • opinievorming onder clienten en clientenorganisatieswww.vnja.nl
Vereniging van Nederlandse Jeugdrechtadvocaten

www.advocatenoverzicht.nl
Specialisten op bepaalde juridische terreinen en hun uurtarieven.


Let op: KOG zegt niet dat dit goede advocaten zijn. KOG zegt al helemaal niet dat andere advocaten geen goede advocaten zijn. KOG zegt wel: de advocaten die zich hebben aangesloten bij het Nederlands Advocaten Comite Familie en Jeugdrecht vinden waarheidsvinding heel belangrijk, feiten dus. Een advocaat die niet eerder heeft gewerkt op het terrein familie- en jeugdrecht, zal niet geloven dat overheidsinstanties vaak geen onderscheid maken tussen feiten en meningen.