'Voorkom ouderverstoting door inzet van specialist'

Deel deze pagina:   

Nieuws uit het jeugdveld

'Voorkom ouderverstoting door inzet van specialist'

De inzet van een 'specialist contactverlies' moet ouderverstoting voorkomen. Deze specialist wordt ingezet wanneer bij een scheiding contactverlies tussen kind en ouder dreigt. Dat schrijft minister voor Rechtsbescherming Sander Dekker in een brief aan de Tweede Kamer.

In de kamerbrief schrijft Dekker dat hij de belangrijkste aanbevelingen uit het advies van het Expertteam Ouderverstoting-Complexe omgangsproblematiek opvolgt. Voor dit rapport onderzocht het expertteam waarom het bij complexe scheidingen niet altijd lukt om contactverlies tussen ouder en kind te voorkomen. Bij ouderverstoting wil een kind door druk van de ene ouder zijn andere ouder niet meer zien.

Brede aanpak

Tot nu toe werken het juridische veld en zorginstanties niet goed samen, waardoor de risico's op een complexe scheiding en contactverlies te laat worden gesignaleerd. Dekker wil daarom experimenteren met een brede aanpak, waarin de specialist contactverlies een sleutelrol speelt. Bij signalen van omgangsproblemen moeten de betrokken instanties en professionals voortaan deze specialist snel inschakelen, zodat die een brug kan slaan tussen de zorg en het recht.

In zijn rapport constateerde het expertteam dat het vaak lastig is voor ouders om in onderling overleg de omgang met elkaar en het kind te herstellen. Hier kan volgens minister Dekker de specialist contactverlies de ouders ook in begeleiden.

De komende tijd organiseert Dekker bijeenkomsten en webinars om de samenwerking tussen alle bij scheiding en ouderverstoting betrokken instanties te verbeteren.

Contact met beide ouders

Conflicten tussen gescheiden ouders zijn soms zo heftig en chronisch dat kinderen geen andere oplossing zien dan het contact met een van de ouders weigeren, vertelt Harmke Bergenhenegouwen van het Nederlands Jeugdinstituut. 'We weten uit onderzoek dat het voor de ontwikkeling van kinderen wenselijk is dat zij contact hebben met beide ouders. Als de omgang na een scheiding niet tot stand komt of wordt stopgezet dan heeft dat grote gevolgen voor het kind, en ook voor de ouders. Vaak zijn er geen eenduidige oorzaken aan te wijzen voor zo'n contactbreuk en is die het gevolg van langer bestaande gezinsprocessen. Daarom is het goed om bij signalen van een contactbreuk gespecialiseerde jeugdhulp in te schakelen.'

'Het NJi werkt mee aan de pilots van het programma Scheiden zonder schade. In die pilots zullen we de aanbevelingen uit het rapport meenemen bij de ontwikkeling van een alternatieve scheidingsprocedure', aldus Bergenhenegouwen. 

Bron: Ministerie van Justitie en Veiligheid; Nederlands Jeugdinstituut

Meer informatie