Verhaal in het kort over een wegloopster

Meisje loopt weg, wordt DUS uit huis geplaatst. Loopt weg uit pleeggezin. Bureau jeugdzorg Friesland heft de uithuisplaatsing op. Omdat het kind nu bij een jongen is ingetrokken die ze nog maar heel kort kent en die nogal ver van haar school woont, gaat Bjz Friesland o.a. haar reiskosten betalen. Zo blijft zij dus onafhankelijk van haar ouders en kan doen en laten wat zij wil.