Uithuisplaatsingen met politie

24 jun 2023 om 06:01Update: 2 dagen geleden

Bij uithuisplaatsingen van kinderen in Nederland wordt jaarlijks gemiddeld 550 keer de politie ingezet. Dat blijkt uit onderzoek van het radioprogramma Argos. Deskundigen vinden dat het aantal omlaag moet: een uithuisplaatsing is al heftig en politie-inzet maakt het nog ingrijpender.

Duizenden kinderen hebben per jaar te maken met een uithuisplaatsing. Het precieze aantal wordt volgens Argos niet bijgehouden, maar de politie wordt bij een uithuisplaatsing om verschillende redenen ingeschakeld. Het gebeurt bijvoorbeeld als er kans is op een gevaarlijke situatie of bij vluchtgevaar.

Verschillende deskundigen met wie Argos sprak zeggen dat politie-inzet voor kinderen bijna altijd traumatisch is en dat het anders kan. Volgens Karlijn Stals van het Nederlands Jeugdinstituut kan dat bijvoorbeeld al aan de voorkant. Daarmee doelt ze op de communicatie tussen jeugdzorg en ouders. Als die anders wordt, zou dat ervoor kunnen zorgen dat een situatie niet hoeft te escaleren en politie-inzet niet nodig is. "Neem in die afweging mee dat ingrijpen met politie lange termijnschade geeft", zegt ze tegen radioprogramma.

Ook ingrijpend voor de politieagenten

De inzet van politie is niet alleen ingrijpend voor kinderen zelf, maar ook voor agenten die worden ingezet. Dat vertellen verschillende agenten die met Argos spraken en blijkt uit een rondgang onder agenten door de Nederlandse Politiebond in opdracht van het radioprogramma.

De Haagse politieagent Martin Bakker herinnert zich hoe jonge kinderen en ouders zich aan elkaar vastklampten tijdens een uithuisplaatsing die hij meemaakte. "Het huilen en de woede, dat vergeet ik eigenlijk niet. Dat maakte veel indruk op mij."

Jeugdzorg Nederland stelt in een reactie aan Argos dat het zich bewust is van de impact van de inzet van politie bij uithuisplaatsingen. "We nemen de signalen serieus en ook wij vinden het jaarlijks gemiddelde dat naar voren komt uit het onderzoek van Argos hoog. Ondanks de heldere afspraken met de politie moeten we blijven evalueren of de afspraken goed werken en of er meer nodig is om de schade van de politie-inzet bij alle betrokkenen zoveel mogelijk te beperken", reageert de organisatie.

Het aantal van 550 keer politie-inzet per jaar is een gemiddelde van de afgelopen vijf jaar. De uitzending over het onderzoek van Argos is zaterdagmiddag om 14.00 uur te horen op NPO Radio 1.

Eerder

20 jun 2023 om 09:59

Jeugdzorg op de schop: hervormingsplan is na lang onderhandelen een feit

18 jun 2023 om 05:01

Veranderingen jeugdzorg bijna rond, maar 'nog heel wat noten te kraken'