Stichting KOG
U bekijkt nu de pagina: Nuttig om te weten
<< vorige pagina   
print pagina
 

Scherpere meldcode kindermishandeling

Nuttig om te weten >>

We komen er misschien nog achter wat Staatssecretaris Van Rijn verstaat onder kindermishandeling, hulp regelen en vooral extra actie.
Het is jammer, want KOG heeft meer vertrouwen in verstandige keuzes van huisartsen dan van Veilig Thuis medewerkers.

De omschrijving van het begrip huiselijk geweld is overgenomen uit het wetsvoorstel verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.
Onder deze definitie vallen alle vormen van geweld, of deze nu lichamelijk, seksueel of geestelijk van aard zijn en ook de bedreigingen daarmee. Huiselijk geweld kan dus de vorm aannemen van kindermishandeling, van (ex-)partnergeweld in alle denkbare vormen, ook stalking.
Kamerstukken II 2012/2013, 33 684, nr. 3, p. 116.

In de praktijk wordt het begrip kindermishandeling ruimer genomen. Veilig Thuis Kennemerland vindt dat er al sprake is van huiselijk geweld, als er thuis veel ruzie is zelfs als de kinderen daar niet bij zijn. GA DUS NIET ZITTEN BABBELEN.


Ga terug