Richtlijn Uithuisplaatsing en terugplaatsing gepubliceerd 24 januari 2023 (Nederlands Jeugd Instituut)

Belangrijke wijzigingen in de herziene richtlijn

Tijdens de herziening is de richtlijn Uithuisplaatsing niet alleen bijgewerkt met nieuwe kennis, maar ook op belangrijke punten gewijzigd. Zo is de naam aangepast vanwege het grotere accent op terugplaatsing in vergelijking met de vorige versie. Er ligt meer focus op het zo thuis mogelijk opgroeien. En er is een nieuw afwegingskader ontwikkeld voor besluitvorming rond terugplaatsing. Daarnaast is in de richtlijn extra aandacht voor het samen beslissen met ouder en kind en voor de inzet van het informele netwerk en sociale hulp bij de ondersteuning van ouders en kind.