Reflectierapport Familie- en jeugdrechters

 

 

https://www.stichtingkog.info/media/20230212_Bijlage_230202-Rapport_Recht_doen_aan_kinderen_en_ouders_-_01.pdf

Trouw van 13 februari 2023 bevat artikel van familierechtadvocaten Ingrid Vledder en Ariana Hendriks: Beter luisteren naar kinderen en ouders is pas het begin.
"  Hoe wegen rechters dat belang als de informatie niet deugdelijk is? ... Daar hadden wij graag antwoord op gezien. De commissie lijkt erop te vertrouwen dat als rechters naar eer en geweten werken, de beslissingen ook deugen, Dat is een misvatting m- zie de rol van de rechterlijke macht in de toeslagenaffaire, ironisch genoeg de aanleiding van dit onderzoek. ... Alleen luisteren, zonder doorwerking in de beslissingen, leidt alleen tot meer leed bij slachtoffers. 
...Het reduceren van de misstanden binnen het jeugdrecht tot een communicatieprobleem doet geen recht aan ouders en kinderen."