Stichting KOG
U bekijkt nu de pagina: Nuttig om te weten
<< vorige pagina   
print pagina
 

Raadsrapport en feiten

Nuttig om te weten >>

Waar moet een rapport aan voldoen?
Raad voor de Kinderbescherming | Over ons |

https://www.kinderbescherming.nl/over-ons/kwaliteit-van-ons-werk/voorwaarden-rapport

Randvoorwaarden voor de rapportages van de RvdK

 • Feiten en meningen worden standaard gescheiden beschreven;
 • Hoor en wederhoor wordt toegepast en standaard opgenomen in de rapportages;
 • Beschrijvingen zijn zoveel mogelijk concreet en zonder speculatieve formuleringen;
 • Accordering van informatie wordt expliciet gemaakt in de rapportage;
 • De weging van belemmerende en beschermende factoren voor de situatie van het kind en de conclusie hierover is duidelijk herleidbaar en navolgbaar;
 • Rapporten van externe deskundigen worden in het geheel als bijlage toegevoegd aan de rapportages.

Deze voorwaarden vormen de basis voor controle van de kwaliteit van de rapportages.

Actieplan voor feitenonderzoek

 • Op 31 mei 2018 heeft het ministerie van Justitie en Veiligheid het Actieplan Verbetering Feitenonderzoek in de Jeugdbeschermingsketen uitgebracht. Je kunt het actieplan vinden op de website van de Rijksoverheid.

  Tot zover de RvdK, nu ouders:

  Naar aanleiding van dat rapport is de hoorzitting op 3 oktober 2018 gehouden (zie www.stichtingkog.info / Actualiteit

  Feiten en meningen worden standaard gescheiden beschreven;

Volgens het kwaliteitskader IS hieraan voldaan, zolang ze de meningen van “de diverse bronnen” maar worden gebundeld in een separaat hoofdstuk (bijv. Hfd.8), en de eigen mening van de Raad in een ander hfd. Door het scheiden van de twee, wordt de mening van de Raad automatisch vaststaande feiten. De raadsonderzoeker is alleen tot nader onderzoek verpicht indien de verschillende bronnen elkaar tegenspreken, en/of de raadsonderzoeker goede redenen heeft te twijfelen aan de inhoud van een of meerdere bronnen.

 • Hoor en wederhoor wordt toegepast en standaard opgenomen in de rapportages;

Je krijgt slechts 1 week de tijd om concept rapportages van commentaar te voorzien. Als je meer dan marginale aanpassingen wilt, voegen ze jouw document “als bijlage” bij het rapport van de Raad. Door de werking van artikel 3.3 Jeugdwet moet de rechtbank ervan uit gaan, dat de rapportage van de Raad de volledige waarheid bevat. Hierdoor kijken de rechtbanken niet naar de als bijlagen toegevoegde “wederhoor” van de ouders: niet langer relevant.


Ga terug