Stichting KOG
U bekijkt nu de pagina: Nuttig om te weten
<< vorige pagina   
print pagina
 

Jeugdwet artikel 4.1.3: Familiegroepsplan, Nieuwsflits van 12-10-2018 van de Eigen Kracht Centrale over familiegroepsplan

Nuttig om te weten >>

Eigen Kracht Centrale:
"Familiegroepsplan

Deze week sprak ik een jeugdbeschermer die betrokken is bij een familiegroepsplan voor kinderen in een complexe echtscheidingsituatie. Zij vertelt: "Soms moet je ingrijpen om het veiliger te maken voor kinderen, maar om die veiligheid voor de lange termijn te borgen werkt het pas echt goed als ouders het als hun eigen oplossing ervaren. Het netwerk speelt daarbij een belangrijke rol." Sinds 2015 staan het familiegroepsplan (Jeugdwet) en het persoonlijk plan (Wmo) in de wet. Mensen hebben het recht een plan te maken met hun eigen kring. Een plan waarin soms mensen veel zelf doen en dat soms vooral bestaat uit professionele ondersteuning."


Het familiegroepsplan staat in de Jeugdwet!  Als er toch een ots komt of blijft, moet men zich baseren op het eigen familiegroepsplan. Zo houdt u de touwtjes beter in handen.
In april 2016 mailde een donateur ons het volgende:

"art 4.1.2 van de Jeugdwet:

Artikel 4.1.2

Bij het uitvoeren van  artikel 4.1.1  en indien sprake is van vroege signalering van opgroei- en opvoedingsproblemen, psychische problemen en stoornissen biedt de jeugdhulpaanbieder of de gecertificeerde instelling als eerste de mogelijkheid om, binnen een redelijke termijn, een familiegroepsplan op te stellen. Het voorgaande is niet van toepassing op de gecertificeerde instelling die jeugdreclassering uitvoert of die de voogdij uitoefent in het geval dat het gezag van de ouders is beĆ«indigd. Slechts indien de ouders aan de jeugdhulpaanbieder of de gecertificeerde instelling te kennen hebben gegeven dat zij geen gebruik wensen te maken van de in de eerste zin bedoelde mogelijkheid, concrete bedreigingen in de ontwikkeling van het kind hiertoe aanleiding geven of de belangen van het kind anderszins geschaad worden, kan de jeugdhulpaanbieder of de gecertificeerde instelling hiervan afzien.

  

Het moet hier dan niet gaan om een jeugdreclasserings maatregel.

En volgens de Awb is een redelijke termijn 6 weken (voor besluitvorming van bestuursorganen)"

Artikel 4.1.2.Jeugdwet is later vernummerd tot artikel 4.1.3.


Ga terug