Stichting KOG
U bekijkt nu de pagina: Nuttig om te weten
<< vorige pagina   
print pagina
 

Jeugdwet artikel 4.1.1: Verantwoorde hulp

Nuttig om te weten >>

Op grond van Jeugdwet: GI moet onderzoek betalen. ECLI:NL:RBROT:2017:1529

Verlenging uithuisplaatsing van een baby. Alle betrokkenen vinden deskundigenonderzoek naar de opvoedcapaciteiten van de ouders noodzakelijk. De gemeente en de GI zijn niet bereid dit te financieren. De Raad voor de Kinderbescherming heeft ook geen budget. De kinderrechter is van oordeel dat de GI op basis van de Jeugdwet de hiervoor verantwoordelijke instantie is. Opdracht aan de GI om met spoed het onderzoek te laten uitvoeren:
"Dit behoort ook tot de taak van de GI die op grond van de Jeugdwet verantwoorde hulp moet verlenen, waaronder wordt verstaan hulp van goed niveau, die in ieder geval veilig, doeltreffend, doelmatig en cliëntgericht wordt verleend en die is afgestemd op de reële behoefte van de jeugdige of de ouder." 

De toegang tot open diagnosticerende gezondheidszorg blijkt gesloten onder de OTS. 'Jeugdzorg' weet het beter en wijst wel aan welk zorgtraject het gezin móét volgen. Mocht het gezin dat tegenspreken omdat ze een hoogwaardiger en meer optimaal passend hulptraject wensen en zelfs al hebben gevonden, dan wordt er verslag gelegd door de gezinsvoogdij of beschermingstafel dat de ouders 'onwillig, onleerzaam, en hulpmijdend zijn'; de ouders heten 'tegenwerkend' te zijn, naar de rechter toe.

Artikel 4.1.1. kan helpen u bij de rechter hiertegen te verdedigen. Gebruikt u ook de Rotterdamse jurisprudentie ECLI:NL:RBROT:2017:1529.

 


Ga terug