Hoe begint overheidsbemoeienis vaak? Met Veilig Thuis

Ouders worden in de waan gebracht dat Veilig Thuis het recht heeft kinderen uit huis te plaatsen. 
https://nos.nl/l/2398285   https://www.maassluis.nu/nieuws/zijn-de-maassluise-jeugdhulpplannen-bedoelt-als-inbrekerswerktuig/

Op 23-03-2020 hebben de Ministers voor Rechtsbescherming en VWS gereageerd op het door de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming en de Raad voor de Veiligheid en Samenleving op eigen initiatief uitgebrachte advies 'Intensieve vrijwillige hulp: Heldere grenzen aan drang in de jeugdzorg.'
Kamerstukken II 2019/20, 31839, 722

https://www.advokatenkollektief.com/verplichte-jeugdhulp-opleggen-dat-mag-alleen-de-kinderrechter/    


Niemand heeft u iets te bevelen of te verbieden zolang er geen kinderbeschermingsmaatregel is.

https://balansdigitaal.nl/nieuws/waar-ben-je-overheid/
Verslag van de werkconferentie over VT