De website van het NIP vertelt u wat de bevoegdheid is van een bij het NIP aangesloten psycholoog

Van een psycholoog die lid is van het NIP kan de BIG-registratie worden gecontroleerd via het BIG-register. Dat moet u ook echt doen, want alleen NIP-lid betekent niets: een eerstejaars psychologie kan NIP-lid zijn! En buitengewoon NIP-lid bestaat helemaal niet volgens het NIP.

Aanvulling op de herziene beroepscode NIP 2015 Algemene Standaard Testgebruik AST-NIP 2017 - psynip.nl

https://www.psynip.nl/.../algemene-standaard-testgebruik-nip-2017

De nieuwe AST-NIP 2017 bevat uitgebreide toelichtingen op onderwerpen zoals: de principes bij de keuze van een test de voordelen en de beperkingen van het gebruik van ...
Het betreft de Algemene Standaard Testgebruik NIP (AST-NIP). Daarin staat op pag.18:"Daarbij gelden uiteraard op allerlei (vak) gebieden aanvullende specifieke kwalificaties en registraties, bijvoorbeeld met betrekking tot de gesloten jeugdhulp (NVO-NIP 2016) of voor de forensische diagnostiek binnen het jeugdkader. Daar geldt onder meer het Landelijk Kader Forensische Diagnostiek jeugd, waar een aantal organisaties aan zijn gebonden, zoals het NIFP, de RvK, en staande en zittende magistratuur. (Min.van J & V 2014).  Op pag.21 wordt ingegaan op het spanningsveld dat kan bestaan tussen het zelfbeschikkingsrecht van de client versus de professionele verantwoordelijkheid van de psycholoog, m.n. de artikelen 63, 59, 65.

Medewerkers van bureaus jeugdzorg die gepresenteerd worden als "gedragswetenschapper" en "orthopedagoog" moet men controleren bij NVO of NIP. Deze terminologie blijkt namelijk ook rijkelijk gebruikt te worden voor medewerkers met een verkorte HBO-opleiding Jeugdzorg met een vooropleiding MBO/HBO, zonder voldoende aantoonbare beroepservaring op genoemde terreinen.
Men kan de Nederlandse Vereniging van Orthopedagogen en Onderwijskundigen bellen om te vragen in welk register de gedragswetenschapper met wie u te maken hebt is opgenomen. Raadpleeg ook de website www.nvo.nl