De Verwijsindex Risicojongeren (Anne Schepers in De Correspondent van 13 mei 2015) en te dikke kinderen

In een melding staan gegevens van de jongere en de meldende instantie, waaronder het burgerservicenummer, de datum van de melding en de contactgegevens van de instantie. In de VIR is niet af te lezen waarom de melding is gedaan.

- https://decorrespondent.nl/2817/Help-mee-onderzoek-doen-naar-de-risicoprofilering-van-jongeren/32316590196-d0a8a9e4

In Trouw van 8 mei 2015  staat een artikel over een gezin waarvan twee kinderen veel en veel te dik waren.
De huisarts stelde vast dat de zoon te weinig calorieen binnenkreeg voor zijn leeftijd, daar lag het dus niet aan.
Dietiste kreeg niets voor elkaar, verwees door naar kinderarts.
De zoon heeft zich daar verbaasd over zoveel vooroordeel. Ze geloofde niet wat moeder en zoon haar vertelden. Een oplossing had ze niet.
Volgende kinderarts hetzelfde liedje.
Dan zegt iemand: ga eens naar een endocrinoloog. En daar wordt onderzocht en iets gevonden en wordt een oplossing aangereikt.

Als medici er al zo van overtuigd zijn dat het aan de dikkerd zelf moet liggen, is van jeugdzorgwerkers helemaal niets te verwachten. Voor uw kind uit huis geplaatst wordt wegens zijn dikte (om van de ziektes die hij ervan kan krijgen nog maar te zwijgen): bied dit boek aan aan AMK, gezinsvoogd of kinderrechter: Edgar van Mil en Ariane Struik; Overgewicht en obesitas bij kinderen; verder kijken dan de kilo's. 

In De Correspondent van 13 mei 2015: Een kind kan in de VIR vermeld worden als het bij de politie terecht is gekomen wegens mishandeling thuis, maar ook al als het obesitas heeft.
 

https://www.verwijsindexmiddennederland.nl/uwrechten  

Rechten van ouders

Ouders, en vanaf 16 jaar de jongere zelf, hebben bepaalde rechten bij registratie in de Verwijsindex Midden Nederland. Wie dat wil, kan bijvoorbeeld de geregistreerde gegevens inzien of een kopie opvragen. Als de gegevens onjuist zijn kunnen betrokkenen ze laten aanpassen.

Registratie in de Verwijsindex gebeurt altijd met kennisgeving aan de ouders of (vanaf 16 jaar) het kind zelf. Betrokkenen hebben een aantal andere rechten:

  • Recht op inzage in de geregistreerde gegevens
  • Recht op correctie van de gegevens
  • Recht op een kopie van de gegevens
  • Recht op verzet. Betrokkenen kunnen, in verband met bijzondere omstandigheden, vragen om de gegevens van een kind uit het systeem te laten verwijderen.

Hoe maakt u gebruik van uw rechten? 
Een verzoek tot inzage, een afschrift, correctie of het aantekenen van verzet moet altijd schriftelijk gebeuren. De manier waarop u gebruik maakt van bovenstaande rechten verschilt per gemeente. Raadpleeg de eigen gemeente.

Wie kan een verzoek doen? 
Een verzoek tot inzage, een afschrift, correctie of het aantekenen van verzet gebeurt bij kinderen onder de 12 jaar door de ouder en/of wettelijk vertegenwoordiger. Tot 16 moeten jongere en ouder en/of wettelijk vertegenwoordiger het verzoek of verzet samen indienen. Vanaf 16 jaar kan de jongere dit zelf doen.