De Nationale Zorggids van 28 juni 2023 meldt:

Deeltijdpleegzorg komt steeds vaker voor bij kinderen die pleegzorg nodig hebben. Dat houdt in dat kinderen in weekenden en tijdens vakanties in een pleeggezin verblijven en doordeweeks thuis bij hun eigen gezin. Soms verblijven kinderen met pleegouders deeltijd bij een ander pleeggezin. Pleegzorg Nederland is zeer te spreken over deze ontwikkeling, omdat het een goede aanvulling kan zijn op hulp thuis. Het helpt ook uithuisplaatsingen voorkomen. Dit meldt NOS. 

Kinderen in pleegzorggezinnen hebben soms extra zorg nodig. De inzet van andere pleegouders kan daarbij helpen en voorkomt dat het kind weg moet of gaat uit het pleeggezin. Door een tekort aan pleegouders en een niet-kostendekkende vergoedingen, is het echter lastig om deeltijdpleegzorg uit te bouwen. De hoop is dat de nieuwe tarieven voor deeltijdpleegzorg er straks voor zorgen dat dit vaker wordt ingezet.