Stichting KOG
U bekijkt nu de pagina: Nuttig om te weten
<< vorige pagina   
print pagina
 

Contactpersoon Robert de Wijs heeft waardevolle informatie verzameld

Nuttig om te weten >>

https://www.stichtingkog.info/posts/automatische-verlenging-ots-formaliteiten-die-soms-van-ots-af-kunnen-helpen-1239/

Automatische verlenging ots?! Formaliteiten die soms van ots af kunnen helpen

Vlaardingerbroek e.a.; Jeugdrecht en jeugdhulp; 7e druk, Amsterdam 2014.

ISBN 978 90 352 4765 9

pag. 393: De duur van de ondertoezichtstelling/verlenging c.q. beƫindiging daarvan

Het (Bjz) dient wel te zorgen dat het verlengingsverzoek tijdig wordt ingediend, dat wil zeggen uiterlijk tijdens de achtste week voor het einde van de geldigheidsduur van de lopende ondertoezichtstelling (voetnoot: Procesreglement Civiel jeugdrecht, 19e druk (januari 2020), par. 2.4.9 onder a en b [1]). Ook als een verlengingsverzoek tijdig is ingediend, kan de kinderrechter niet nadat de lopende termijn is verstreken, de ondertoezichtstelling met terugwerkende kracht verlengen. De verlenging van een niet meer bestaande OTS is een maatregel die de wet niet kent (voetnoot: Aldus Gerechtshof "s-Gravenhage 31 mei 2000, ECLI:NL:GHSGR:2000:BK4578, par. 4 [2]). De wet (art. 276 Rv [3]) verlangt dat de ouder(s) ten minste zeven dagen voor de zitting worden opgeroepen, tenzij een rechter anders bepaalt. Een verzoek dat enkele dagen voor het verstrijken van de termijn wordt gedaan, is niet-ontvankelijk (voetnoot: Zie KR Zutphen 15 april 1996, FJR 1996, p. 181).

[1] https://www.rechtspraak.nl/SiteCollectionDocuments/procesreglement-civiel-jeugdrecht-2020.pdf

[2] https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHSGR:2000:BK4578

[3] https://wetten.overheid.nl/BWBR0039872/2020-07-30/#BoekEerste_TiteldeelDerde_AfdelingDerde_Artikel276

Verder heb ik een aantal van de verderop in het stuk genoemde uitspraken opgezocht:

RBOBR 2015 203, deze uitspraak staat hier:

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBOBR:2015:203

GHSHE 2015 1607, deze uitspraak staat hier:

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHSHE:2015:1607

De uitspraak van 30 april 2015 van het hof Den Bosch lijkt deze uitspraak te zijn, maar niet alle geciteerde tekst is daarin terug te vinden:

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHSHE:2015:1607

PHR 2015 1414 en PHR 2015 404, deze staan hier:

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:HR:2015:1414

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:PHR:2015:404

GHDHA 2014 2801, deze staat hier:

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHDHA:2014:2801

RBDHA 2015 9000, deze staat hier:

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBDHA:2015:9000


Ga terug