Als VT of een andere instantie met uw kind wil praten op school: geef geen toestemming

Kindgesprekken door anderen dan de  leraren Bao, op de locatie van de school, onder schooltijden, met instemming van het schoolpersoneel,  is niet verantwoord vanuit de Belangen van het Kind in het Nederlands Recht (kinderombudsman Kalverboer 2016), en valt buiten de wettelijke taken van de school. 

Door deze soort kindgesprekken als reguliere interventie toe te staan, wekt de school de indruk dat deze gesprekken binnen het beleid van de school passen. Dat is niet mogelijk, omdat een andere instantie voor de kwaliteit van deze gesprekken verantwoordelijk is. De school heeft geen zeggenschap over deze kwaliteit. De kwaliteit van deze interventies is volgens recente rapporages, o.a. van de IGJ/J&V ""onacceptabel"", onveilig.  De school kan daar geen verantwoordelijkheid voor nemen.