Als de ondertoezichtstelling afgelopen is, houdt de RvdK u soms nog in de gaten via de hulpverlening

De tekst luidt: "Na het afsluiten van een ondertoezichtstelling ligt er geen formele taak voor de Raad voor de Kinderbescherming, noch voor Bureau Jeugdzorg.
Wel kunnen er in een individuele situatie afspraken met de hulpverlening worden gemaakt, bij voorkeur in overleg met betrokkenen, over terugkoppeling mocht de hulpverlening niet het gewenste resultaat opleveren."

Ons advies: Ga rustig mee in dat soort afspraken. Zoek daarna hulp als u vindt dat u die nodig hebt bij mensen of organisaties waar u niet eerder contact mee hebt gehad. Reageer niet meer op post van de raad of bjz.