Aan de Minister voor Rechtsbecherming

Geplaatst door Truus op 20-06-2023
2023 »

Aan de heer F.M. Weerwind, Minister voor Rechtsbescherming
Postbus 20011
2500 EA Den Haag


Haarlem, 20 juni 2023


Zeer geachte Heer,

Stichting Kinderen-Ouders-Grootouders is een landelijke vrijwilligersorganisatie door en voor gewone (groot)ouders in contact met jeugdzorg / jeugdhulp. KOG is ononderbroken actief sinds 1990.

Wij zijn blij met uw actieplan om ervoor te zorgen dat bij kinderbeschermingsmaatregelen de gezinnen bijstand kunnen krijgen van een voor hen gratis advocaat.

In het Algemeen Dagblad hebben wij helaas gelezen dat in de pilot die nu loopt de ouders geen enkele inspraak hadden in de keuze van de advocaat, ook niet als zij al, soms langdurig, contact hadden met een advocaat: die werd buiten hen om vervangen,

Aangezien bij de selectie van de “aangewezen” advocaten de norm in ieder geval niet uitsluitend is geweest specialisatie in jeugdrecht of familierecht zoals ook blijkt uit het AD-artikel, zouden wij graag van u vernemen
1) op welke wijze deze advocaten zijn geselecteerd.

2) Ook vragen wij ons af waarom niet de al door de ouders ingeschakelde advocaten in principe door de overheid betaald worden, zodat geen dossiers overgedragen hoeven te worden en voortgebouwd kan worden op de kennis van de casus die de advocaat heeft en op het vertrouwen dat de ouders blijkbaar hebben.

Op beide vragen hopen wij op korte termijn uw antwoord te ontvangen.


Met vriendelijke groet,

(T.P. Barendse-Cornelissen, secretaris)

Laatst vernieuwd: 20-06-2023 om 13:33

Terug