Het ontbreekt ons aan de tijd om deze stukken te plaatsen. In principe kunt u ze aanvragen bij kog@upcmail.nl


1 advies over opnemen gesprekken met Raad voor de Kinderbescherming
(n.a.v. advies Nationale Ombudsman over opnemen politieverhoren)
- brief aan de Minister van Justitie d.d. 23 januari 2006

1a persbericht over opnemen gesprekken met Raad voor de Kinderbescherming

1b verslag telefoongesprek met ANP n.a.v. persbericht

1c brief aan de Landelijk Directeur van de Raad voor de Kinderbescherming d.d. 23 januari 2006

1d brief aan de Hoofdinspectie Jeugdzorg d.d. 23 januari 2006

1e brief aan de Commissie voor Justitie d.d. 23 januari 2006

1f brief aan de Landelijk Directeur RvdK d.d. 30 januari 2006
- wilt u in de raadsfolders vermelden dat gesprekken worden opgenomen?

1ff reactie van de Raad op de brieven d.d. 30 januari ( nr. 1f ) en 8 februari ( nr. 3 )

1fff vragen n.a.v. reactie van de Raad ( nr. 1 ff )

1g brief aan de Raad Amsterdam d.d. 15 februari 2006
- wat gaat u eraan doen om te zorgen dat uw medewerkers weten dat er mag worden opgenomen?

1 gg reactie van de Raad op de brief d.d. 15 februari 2006

1h artikel van Marty van Kerkhof in 0/25 ( vaktijdschrift over jeugdwelzijn, jeugdzorg en jeugdbeleid )
- de politie Utrecht ziet voordelen van opnemen,
professor Slot niet, en hij doet opmerkelijke uitspraak over kinderrechters

2 brief aan AKJ
- ter herinnering aan de in oktober 2005 gemaakte afspraak
(dit sluit aan op stukken nummer 14 in 2004 en nummer 4 in 2005 in deze map)

2a brief aan AKJ
- is het beleid van het AKJ te pogen een klacht te ontkrachten?
(Beide brieven zijn op 15 maart nog niet beantwoord.)

3 brief aan De Raad voor de Kinderbescherming d.d. 8 februari 2006
- mooi zo, eindelijk komen er dan criteria voor beschermingsmaatregelen

4 brief aan provincie Zuid-Holland d.d. 16 februari 2006
- opmerkingen en aanbevelingen voor de melddriedaagse jeugdzorg