Stichting KOG
U bekijkt nu de pagina: Nuttig om te weten
<< vorige pagina   
print pagina
 

Zwangere vrouw rookt of drinkt? (en ga niet zitten babbelen), en denk aan het familiegroepsplan

Nuttig om te weten >>

De Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming heeft op 1 juli 2015 een advies gestuurd naar de ministeries van Veiligheid en Justitie en Volksgezondheid,Prenatale kinderbescherming en de rol van de overheid. De Raad wil dat er in de wet komt te staan dat een OTS voor ongeboren kinderen mogelijk is. De Raad pleit ervoor dat de ongeboren kinderen een OTS krijgen als de moeder rookt of drinkt.

We gingen al met ons kind naar het buitenland bij dreiging van een uithuisplaatsing, nu moeten we straks misschien veel eerder weg want voor je het weet heb je een uitbuikplaatsing.

Op 2 juli vervolgt NRC: 4 vragen over bescherming toekomstig kind (heel kort samengevat):
1 Wat stelt de Raad precies voor?
Het moet voor hulpverleners gemakkelijker worden in te grijpen. en:De kinderrechter zou een ongeboren kind onder toezicht moeten kunnen stellen of uit huis laten plaatsen, d.w.z. direct na de geboorte uit huis. "Wat nu al helpt zijn onverwachte huisbezoeken bij zwangere vrouwen", zegt De Pauw Gerlings, kinderrechter en lid van de Raad.
2 Heeft de overheid wel iets te zeggen over het rook- en drinkgedrag van zwangere vrouwen?
Een ongeboren kind moet volgens de Raad ook een toekomstig kind worden - in juridische zin.
3 Hoe is de bescherming van 'toekomstige kinderen' in andere landen geregeld?
In verschillende Amerikaanse staten zijn er zaken geweest tegen vrouwen die drugs gebruikten tijdens de zwangerschap. Meest bleek de zaak in hoger beroep onhoudbaar. Noorwegen vormt een uitzondering met een speciaal wetsartikel waardoor zwangere vrouwen die zwaar roken, drinken of drugs gebruiken kunnen worden opgenomen voor de duur van de zwangerschap.
4 Hoe slecht is het allemaal?
Het is schadelijk voor het kind. Maar hoe schadelijk? Dat is een wetenschappelijk mijnenveld.


In NRC van 18 juli wijzen Hedda van Lieshout, bestuurder stichting Eigen Kracht Centrale, en Anja Smits, jeugdrechtadvocaat Amstelveen, op het in de Jeugdwet (artikel 4.1.2) opgenomen recht op het familiegroepsplan. "Dit betekent dat zowel in het vrijwillig als in het gedwongen kader de jeugdhulpaanbieder respectievelijk de gecertificeerde instelling verplicht is ouders als eersten de mogelijkheid te bieden zelf een familegroepsplan op te stellen. ... Juist in de maanden voor de geboorte, zo vroeg mogelijk, een sterke kring vormen rond de moeder en het ongeboren kind, levert een veilige en duurzame basis op waarmee meer traumatische manieren van ingrijpen kunnen worden voorkomen. Maak gebruik van deze kans."


Ga terug