Stichting KOG
U bekijkt nu de pagina: Nuttig om te weten
<< vorige pagina   
print pagina
 

Zie map Actualiteit voor de folder Informatie geven zonder toestemming van betrokkenen

Nuttig om te weten >>

U kunt de folder uitprinten in de map Actualiteit. Als u graag gedrukte exemplaren hebt, vraagt u die aan bij Alice Jansen alicejansen@planet.nl 
Zolang de voorraad strekt.
 


Richtlijn van de KNMG:

Informatieverstrekking aan gezinsvoogd

Per 1 januari 2015 heeft de gezinsvoogd wel een eigenstandig recht op informatie gekregen. Het gevolg is dat artsen, en elke andere derde met een beroepsgeheim, desgevraagd en zonder toestemming van de betrokkenen een gezinsvoogd informatie moeten verstrekken (spreekplicht). Dit geldt alleen als de informatieverstrekking noodzakelijk is voor de uitvoering van de ondertoezichtstelling. Dit is het geval als de informatie kan bijdragen aan het voorkomen van een bedreiging in de ontwikkeling van het kind. Daarnaast maakt deze wetswijziging het juridisch mogelijk dat de arts uit eigen beweging de gezinsvoogd informeert. Ook hierbij geldt dat de informatieverstrekking noodzakelijk is voor de uitvoering van de ondertoezichtstelling.

Dat een gezinsvoogd recht op informatie heeft, wordt geregeld in de Jeugdwet. De arts is verplicht om medewerking te verlenen aan een verzoek om noodzakelijke informatie van de gezinsvoogd. Doordat de wet een spreekplicht oplegt aan een arts is hij niet gebonden aan het beroepsgeheim. Bovendien heeft de arts het recht om op eigen initiatief contact te zoeken met de gezinsvoogd en noodzakelijke informatie aan hem te verstrekken over het gezin. Zo nodig zonder toestemming van betrokkenen. Het blijft wel wenselijk dat de arts naar de betrokkenen openheid betracht over de informatie uitwisseling. De arts doet er goed aan om vooraf of zo snel mogelijk achteraf aan de betrokkenen vertellen welke informatie aan de gezinsvoogd is verstrekt.

De arts bepaalt in samenspraak met de gezinsvoogd welke informatie in een specifieke situatie noodzakelijk is om uit te wisselen. De arts geeft antwoord voor zover hij daartoe, binnen zijn deskundigheidsterrein, in staat is. Maar die informatie is feitelijk van aard, want een behandelend arts geeft geen oordelen."


Let op "binnen zijn deskundigheidsterrein". Schrijft een arts dus bijvoorbeeld dat het hem goed lijkt als de vader voorlopig geen contact heeft met zijn kind, dan gaat hij zijn deskundigheidsterrein te buiten. Dien een klacht in bij een Medisch Tuchtcollege. Neem hiervoor contact op met Alice Jansen, zie Contact.


Ga terug