Stichting KOG
U bekijkt nu de pagina: Nuttig om te weten
<< vorige pagina   
print pagina
 

Wat zijn er toch veel verstandige ouders! Ze gaan niet naar de Centra voor Jeugd en Gezin.

Nuttig om te weten >>

  Het artikel meldt, dat de Centra voor Jeugd en Gezin, die 1,2 miljard euro hebben gekost, allesbehalve populair zijn. "Haagse gezinscentra krijgen per dag 'een handjevol' ouders over de vloer, in Rotterdam komen er wekelijks zes ouders naar een inloopspreekuur. Amsterdamse inlooppunten zien 5 tot 10 ouders per week. In gemeenten als Eindhoven en Breda worden de inlooppunten helemaal niet meer gebruikt. ... Veen ouders associeren het centrum met Bureau Jeugdzorg, dat bij zware problemen in actie komt."

Ouders hebben dus goed begrepen dat ALLE mensen die met kinderen werken verplicht zijn ALTIJD met beschermersogen te kijken, en een MELDPLICHT hebben. Zo kweek je wel zorgmijders.

Het Nederlands Jeugd Instituut zegt:
Een centrum voor jeugd en gezin (CJG) is een herkenbaar inlooppunt in de buurt, waar ouders en jongeren terecht kunnen met hun vragen over opvoeden en opgroeien. Het Kabinet wil met deze ontwikkeling dat hulp en advies op maat snel, goed en gecoördineerd wordt (één gezin, één plan). De regie op de centra voor jeugd en gezin ligt bij de gemeenten.
Om de naam CJG te mogen gebruiken, moeten de volgende functies worden gebundeld:

•jeugdgezondheidszorg, consultatiebureaus en GGD
•vijf WMO functies:
- informatie en advies
- signalering
- toeleiding naar hulp
- (licht) pedagogische hulp
- coördinatie van zorg
•schakel met bureau jeugdzorg
•schakel met zorg- en adviesteams.


Is het Centrum voor Jeugd en Gezin bij u in de buurt onafhankelijk? Vraagt u voor het eerste gesprek of men samenwerkt met SGJ.Centrum voor Jeugd en Gezin
Met een aantal Centra voor Jeugd en Gezin (CJG) werkt SGJ Christelijke Jeugdzorg - in samenwerking met Eleos en OptiMent - samen.
Hulpverleners van SGJ en Eleos zijn een of meerdere dagdelen in het CJG aanwezig en/of de doorverwijzing is goed geregeld vanuit het CJG naar SGJ en Eleos toe. Daarnaast hebben een aantal eerstelijnspsychologen van OptiMent hun praktijk in het Centrum voor Jeugd en Gezin.  


Ga terug