Stichting KOG
U bekijkt nu de pagina: Actualiteit
<< vorige pagina   
print pagina
 

Waarom gaat in de jeugdzorg zoveel mis?

Actualiteit >>

René Clarijs beschrijft en motiveert in zijn promotie onderzoek “De tirannie in de jeugdzorg” (2013) uitstekend waarom alle veranderingen in de jeugdzorg mislukken en waarom het een bodemloze put is 

 

Hier een korte samenvatting 

 

Rene Clarijs noemt 7 probleemgebieden van jeugdzorg:

 

1. de positionering aan de achterkant van het jeugdaanbod;

 

2. de complexe organisatie;

 

3. de eenzelvige op zichzelf gerichte organisatie zonder effectieve verbindingen met andere maatschappelijke voorzieningen (schuldhulp, woonvoorzieningen e.d.);

 

4. Gericht op de korte termijn waar veel zorg juist langdurig geboden moet worden zodat zaken blijven ontsporen en niet opgelost worden en verergeren en het beroep op de jeugdzorg toeneemt.

 

5. de orientatie op problemen in plaats van ontwikkeling en kansen (de kindermishandelingshysterie in plaats van een perspectief op ontwikkelingsgericht aanbod en deskundige hulp);

 

6. het absolute gebrek aan effectiviteit dat nog steeds afneemt;

 

7. innovatiesdie al die 60 jaar ingekapseld werden en 'onschadelijk' gemaakt.

 

Door de nieuwe transitie van jeugdzorg (2015) naar de gemeente worden 6 van de 7 probleemgebieden niet opgelost.

Alleen de complexe (financierings) structuur wordt verlicht.

 

En dan nog het volgende.

"Beleidsalternatieven

De verschillen alleen al in Europa inzake de jeugdzorg zijn groot. Nederland zit daar in het zorgenklasje. Nergens worden zoveel kinderen uit huis geplaatst als in Nederland, nergens –en dat is het absolute failliet van de jeugdzorg – worden zoveel kinderen opgesloten als in Nederland (hier worden relatief ruim vijf maal zoveel kinderenopgesloten als in Duitsland, zeven keer zo veel als in Frankrijk, 28 keer zoveel als in België, 42 keer zoveel als in Portugal, 84 keer zoveel als in Denemarken, Noorwegen en Finland) (Van Rooijen, 2011). Beide aspecten (uit huis plaatsen en opsluiten)geven aan dat de Nederlandse jeugdzorg slecht presteert, en dat het buitenland wenkende perspectieven kan geven. Nederland krijgt al jaren commentaar van de Raad van Europa dat ons jeugdbeleid teveel nadruk legt op jeugdproblematiek in plaats van op general services for youth.


Ga terug