Stichting KOG
U bekijkt nu de pagina: Actualiteit
<< vorige pagina   
print pagina
 

Vraagt u het proces verbaal op van uw zitting!

Actualiteit >>

Ontkennen, verdoezelen en soms liegen. De GI's gaan vaak op de stoel van de rechter zitten door niet de feiten te geven, maar die zo aan te passen dat de rechter gestuurd wordt in de door hen gewenste richting. De rechter werkt met artikel 3.3 Jeugdwet: "De raad voor de kinderbescherming en de gecertificeerde instelling zijn verplicht in rapportages of verzoekschriften de van belang zijnde feiten volledig en naar waarheid aan te voeren." Helaas is verplicht zijn niet hetzelfde als werkelijk doen. 
Vraagt u het proces verbaal op en kijk of wat daar staat klopt met wat het dossier te zien geeft. Laat het ons weten als het niet klopt. Als het steeds dezelfde namen zijn met de creatieve pen, dan is daar wellicht iets mee te doen. kog@upcmail.nl 

Leest u  https://www.split-online.nl/kennisbank/uitspraken/35072?token=2bfd962b34833e177ba0361415d7bb25   (18-12-2019)


Ga terug