Stichting KOG
U bekijkt nu de pagina: Nuttig om te weten
<< vorige pagina   
print pagina
 

Voor de eerste contacten met jeugdzorg, en als u later niet van plan bent alles maar te slikken van Bjz, zijn de tips van Nico Mul heel nuttig

Nuttig om te weten >>

Algemene tips voor als u begint aan een strijd tegen 'jeugdzorg'

1. Houd alle feiten bij, maak, liefst digitaal in Word of zo, een 'tijdlijn van gebeurtenissen' met een datum en in enkele regels bijvoorbeeld iets van 10-2-2008: 'Er is een melding gedaan bij het AMK, wij zouden onze kinderen verwaarlozen' en zo verder met datum / feit…
2. Neem alle gesprekken met instanties op, middels mobiele telefoon, memorecorders enz. Schrijf dan zelf het gespreksverslag, eindig daarbij altijd met de regel: 'Behoudens tegenbericht ga ik er van uit dat u met de strekking van het gesprek zoals hier weergegeven kan instemmen'. Het voordeel hiervan: u voorkomt daarmee dat de instanties de gespreksinhoud gaan verdraaien en u heeft een document dat u zo nodig de rechters kan voorleggen. Instanties zullen het proberen u te verbieden, maar let wel: ieder gesprek waar U ZELF aan deelneemt mag u opnemen! Mocht u geen memorecorder of zo hebben: iedere Windows PC heeft standaard 'geluidsrecorder' er in zitten (bij bureauaccessoires): laat die gewoon aanstaan, zeker bij gesprekken bij u thuis! Wilt u een geheim opnameapparaat kopen, zie dan bijvoorbeeld www.dx.com , waar u voor minder dan 20 € al 'n best aardig apparaatje kan kopen! Ook aardig voor mobiele (horloge) telefoons www.lightinthebox.com of www.ChinaBuye.com .
3. Onderteken NIETS: ook niet de zogenaamde 'aanvraag hulp' dan wel toestemming om allerlei instanties te benaderen.
4. Als u voorgehouden wordt om te tekenen met een akkoord met 'perspectief biedende plaatsing' van uw kind, met het verhaal er bij dat dit goed zou zijn voor het geval u ernstig ziek mocht worden of zo, realiseer u: 'perspectief biedend' betekent namelijk dat uw kind NOOIT MEER bij u terug zal komen als het aan BJZ ligt!
5. Vraag altijd de contactjournalen en werkaantekeningen op die bij de besluitvorming betrokken zijn. U heeft recht op ALLE stukken die over u en uw kinderen tot 16 jaar gaan! Sommige BJZ willen u alleen een opgeschoond dossier geven op grond van hun 'beleidsregels'. Dit is juridisch onjuist en in strijd met art. 6 EVRM (eerlijke procesvoering). Ook zijn er recentelijk zaken geweest waar cliënten gewoon alles kregen, dit wel na aandrang van advocaten! Bovendien is het ook in strijd met de kwaliteitsmaatstaven van de Algemene wet Bestuursrecht: deze eist namelijk dat alle aan de besluitvorming ten grondslag liggende feiten aan alle partijen bekend zijn! Een Indicatiebesluit valt immers onder de AwB! (Voorbeeld verzoekschrift in Word hieronder)
6. Maak bij iedere rechtszitting zelf een 'pleitnotitie' die u ter zitting voorleest. Houd dit kort, krachtig en zakelijk. Breng zo'n pleit minstens in drievoud mee: 1 voor de rechter, 1 voor de tegenpartij en 1 voor u (mogelijk ook een kopie voor Raad en of BJZ). Dit voorkomt dat uw woorden straks verdraaid in het proces-verbaal staan!
7. Vraag na een rechtszitting altijd het proces-verbaal op van die zitting. Ook hier het zelfde als bij 3: sommige griffies weigeren het u toe te sturen, als u een klacht indient hier over bij de president van Rb of Hof, dan krijgt u dat onmiddellijk.
8. Mocht een medeweker BJZ uw kinderen willen zien/spreken zeg dan dat u dit goed vindt, maar vraag dan direct: 'bij welke instantie (BIG / NVO / NIP) bent u geregistreerd? Ik laat mijn kinderen uiteraard alleen onderzoeken door echte deskundigen'. Verbied daarna ieder 'onderzoek' door een ondeskundige als gezinsvoogd, O&K-adviseur of 'SAVE-werker', sta alleen onderzoek door kinderpsychiater, kinderarts, kinderpsycholoog toe en verder door NIEMAND!
Juist NIET zeggen dat u onderzoek door BJZ verbiedt, want dat wordt bij de rechter tégen u gebruikt. Zeg, en schrijf, wél: 'ik vind mijn kinderen het aller belangrijkst, daarom wens ik alleen onderzoek door echte deskundigen', dan zal u door de rechter eerder waardering krijgen!
9. Mochten er pertinente onwaarheden in rapporten van Raad of BJZ blijken te staan, doe dan eerst een verzoek tot correctie en klaag dan de gedragsdeskundige aan; deze is namelijk verantwoordelijk. Uiteraard eerst vriendelijk vragen wie dat is. Als men er namelijk achter komt dat u de naam wilt hebben om deze aan te klagen, krijgt u die naam niet. Als u de gedragsdeskundige aangeklaagd heeft, dan kunnen opeens wel rapporten gecorrigeerd worden!

In menig rapport van RvdK of Bjz staat een zinnetje als 'de intern gedragsdeskundige is op consultatieve wijze betrokken geweest'. Een indicatiebesluit van Bjz wordt meestal ondertekend door een gedragswetenschapper.
Hoe zit dat nu? Let op: een gedragswetenschapper dient een indicatie tot bepaalde zorg te stellen. Als zorg geldt bijvoorbeeld ook een ondertoezichtstelling of een uithuisplaatsing.
Deze gedragswetenschapper dient een gekwalificeerd gedragswetenschapper te zijn. Dus een psycholoog of (ortho)pedagoog die op zijn minst lid is van een van de beroepsorganisaties en BIG-geregistreerd is. Om te weten of iemand BIG-geregistreerd is, kan men dit eenvoudig opvragen bij www.ribiz.nl / zoeken of info@bigregister.nl , secretariaat@nvo.nl of registraties@psynip.nl en men krijgt direct antwoord. Als iemand BIG-geregistreerd is, is het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg bevoegd om klachten te behandelen tegen die persoon. Klachten kunt u zonder advocaat indienen volgens de regels op de website: www.tuchtcollege-gezondheidszorg.nl
Er bestaan gedragsregels voor psychologen en (ortho)pedagogen die zijn aangesloten bij de beroepsverenigingen Nederlands Instituut voor Psychologen www.psynip.nl en de Nederlandse Vereniging van pedagogen en Opvoedingsdeskundigen www.nvo.nl .
Zie ook de Beroepscode NIP, Tuchtrecht, en Beroepscode NVO en hun klachtregeling.
 
Afhankelijk van de uitkomst van een klachtenprocedure kunt u het resultaat gebruiken om bijvoorbeeld een indicatiebesluit tot uithuisplaatsing van uw kinderen te laten vernietigen door de rechter, of een verzoek in te dienen tot beeindiging van de uithuisplaatsing.

Zie ook de map Jurisprudentie Overig.


Ga terug