Stichting KOG
U bekijkt nu de pagina: Actualiteit
<< vorige pagina   
print pagina
 

Update onderzoek Commissie Geweld Jeugdzorg

Actualiteit >>

Eindrapport verwacht in 2019.
 

Jos van der Lans (eindredacteur van de Canon jeugdzorg (canonjeugdzorg.nl) schrijft in De Groene Amsterdammer van 30 augustus 2018 in het artikel Willoze proefkonijnen: "Waar de commissie De Winter de vinger op moet leggen is niet dat het gebeurd is, maar hoe het heeft kunnen gebeuren dat iedereen het zo lang op z'n beloop heeft gelaten. Hoe kan het dat ... Hoe was het mogelijk dat beroepsgroepen, overheden, stichtingsbesturen, professionals, kinderrechters, Jeugdzorg, inspecties en het ministerie van Justitie het niet wilden weten, dat ze jarenlang de andere kant op keken zonder daadwerkelijk in te grijpen?"


Ga terug