Stichting KOG
U bekijkt nu de pagina: Nuttig om te weten
<< vorige pagina   
print pagina
 

Uithuisplaatsing verandert "de gewone verblijfplaats" van het kind niet. Interessant als kind door uhp bij andere ouder in bijv. Belgie woont

Nuttig om te weten >>

...  is bevoegd de rechter van de lidstaat op het grondgebied waarvan een kind zijn gewone verblijfplaats heeft ten tijde van de indiening van het verzoekschrift. De kinderrechter stelt vast dat de gewone verblijfplaats van de minderjarige op dit moment nog op zijn oude adres bij de moeder kan worden vastgesteld. Immers, een uithuisplaatsing heeft in beginsel een tijdelijk karakter en er is nog geen overeenstemming tussen ouders dan wel een rechterlijke beslissing waarbij de hoofdverblijfplaats van de minderjarige is gewijzigd.

Indien evenwel de verblijfplaats van de minderjarige ook na ommekomst van de verlenging van de maatregelen nog steeds bij vader zal zijn danwel indien de hoofdverblijfplaats van de minderjarige bij beschikking of overeenstemming tussen ouders is gewijzigd naar vader in [woonplaats], moeten partijen voor de eventuele verlenging van de kinderbeschermingsmaatregelen er rekening mee houden dat de Haagse rechtbank niet langer bevoegd is.

google RBDHA 2014 2719


Ga terug