Stichting KOG
U bekijkt nu de pagina: Actualiteit
<< vorige pagina   
print pagina
 

Uit huis geplaatst door toeslagenaffaire (zie ook Interessant)

Actualiteit >>

Schriftelijke vragen van het Lid Inge van Dijk en het lid Peters (beiden CDA) aan staatssecretaris van Huffelen van Financiën en staatssecretaris Blokhuis van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het artikel “Mogelijk honderden kinderen uit gezinnen die de dupe waren van toeslagenaffaire, zijn uit huis geplaatst” in de Volkskrant van 9 september 2021

1. Heeft u kennisgenomen van het bovengenoemde artikel in de Volkskrant?

2. Heeft u inzicht in hoeveel kinderen als gevolg van de onterechte torenhoge terugvorderingen van de kinderopvangtoeslag uit huis zijn geplaatst, omdat hun ouders daardoor in de (financiële) problemen zijn gekomen? Zo ja, hoeveel? Zo niet, waarom niet?

3. Weet u om hoeveel gezinnen dit gaat? Zo ja, hoeveel? Zo niet, waarom niet?

4. Heeft u inzicht in hoeveel kinderen reeds zijn teruggeplaatst zijn bij de door de Belastingdienst gedupeerde gezinnen? Zo ja, hoeveel? Zo niet, waarom niet?

5. Als het antwoord op de vragen 2, 3 en 4 nee is, kunt u dan zo snel mogelijk duidelijk in kaart brengen om welke kinderen en welke gezinnen dit gaat?

6. Bent u het met het CDA eens dat het hebben van financiële problemen geen reden is om kinderen uit huis te plaatsen?

7. Bent u het ook met het CDA eens dat hier geen wettelijke grond voor is?

8. Kunt u aangeven wat de directe en indirecte kosten voor een uithuisplaatsing per kind zijn?

9. Bent u het met het CDA eens dat voor het geld dat een uithuisplaatsing kost veel financiële problemen uit de wereld zouden zijn geholpen en daarmee ook de reden tot zorg?

10. Kunt u uitleggen waarom daar niet voor is gekozen?

11. Welke inspanningen levert u nu in het kader van het brede herstel in de kinderopvangtoeslagenaffaire om kinderen terug te krijgen bij hun ouders en de kinderen en ouders te begeleiden naar een veilige en (financieel) stabiele gezinsomgeving?

12. Welke partijen zijn hier allemaal bij betrokken en waar zijn zij voor verantwoordelijk?

13. In hoeverre zijn hulpverleners in de jeugdzorg aangesloten op het proces van het brede herstel voor de ouders en kinderen?

14. Erkent u dat in veel gevallen de inspanningen nog onvoldoende zijn, de onterecht ontstane verschrikkelijke situatie zo alleen maar langer voortduurt en er dus geen herstel is voor de gedupeerde ouders en kinderen?

15. Bent u met het CDA van mening dat de gedupeerde ouders en uit huis geplaatste kinderen het verdienen dat de overheid alles op alles zet om waar dat mogelijk is gezinnen te herenigen en hen daarin alle hulp en ondersteuning te geven?

16. Hoe bent u van plan dit beter vorm te geven en wilt u zich hiervoor extra inspannen?

17. Bent u met het CDA van mening dat elk gebrek aan actie in strijd is met het recht van kinderen om bij hun eigen ouders op te groeien?

18. Kunt u deze vragen voor het verschijnen van de eerstvolgende voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag beantwoorden?

* Volkskrant, Mogelijk honderden kinderen uit gezinnen die de dupe waren van toeslagenaffaire, zijn uit huis geplaatst | De Volkskrant, 9 september 2021.


Ga terug