Stichting KOG
U bekijkt nu de pagina: Actualiteit
<< vorige pagina   
print pagina
 

Toezicht op kleinschalige jeugdzorg

Actualiteit >>

Vervolg

De IGJ is op dit moment bezig met verbetering van de effectiviteit en de efficiëntie van het toezicht op de jeugdzorg met het programma ‘vernieuwen toezicht’. We gebruiken de concrete uitkomsten van dit onderzoek om toetsingskader, toezichtmethode en instrumenten verder door te ontwikkelen. Daarmee kunnen we recht doen aan de complexiteit en verscheidenheid van de jeugdzorg.


Ga terug