Sinds 1 januari kosteloze rechtsbijstand bij gezagsbeëindiging, sinds 1 oktober 2023 bij eerste verzoeken uithuisplaatsing

Omdat het AD-artikel een  ander beeld gaf, hebben wij het AD de brief van de minister gestuurd met het verzoek te reageren. Op 11 september hebben wij dit verzoek nogmaals gedaan.
 

https://www.stichtingkog.info/media/20230806_18juli_MvJV_1.pdf

https://www.stichtingkog.info/media/20230806_30mei_MvJV_2.pdf