Stichting KOG
U bekijkt nu de pagina: Actualiteit
<< vorige pagina   
print pagina
 

Schadevergoeding en dwangsom:

Actualiteit >>

In Haarlem krijgt de rechtbank hier nu (zomer 2015) heel veel zaken van binnen en bestuursrechters wijzen heel veel schade en dwangsommen zonder meer toe ten nadele van deze organisaties voor het niet doen aan waarheidsvinding, niet leveren dossiers, laster en smaad en privacy schending.  Hopelijk leidt dit tot dossiers zonder leugens of soms zelfs vernietiging van dossiers en daarmee terugplaatsing (het schijnt voorgekomen te zijn aldus de rechtbank). We houden jullie hiervan op de hoogte, ik denk dat dit ook een hele belangrijke zet is voor leden om zoveel mogelijk druk te leggen en openbaar maken van dergelijke zaken. Laat ze bij de rechtbank maar overstelpt worden. Dit wordt vlot afgehandeld in onze zaak i.v.m. het spoedeisende karakter. Hoe meer van dit soort uitspraken met dwangsommen en schadevergoedingen hoe beter. Aldus een donateur.

 

www.wikileaksjeugdzorg.nl  
op de website 'Wikileaks-Jeugdzorg' aanklikken.

De website wil o.a. gedupeerden de gelegenheid geven hun zaak voor te leggen aan een letselschadeadvocaat.


In de Jurofoon van 10 januari 2014 stond het volgende:

Met ingang van 1 januari 2014 is het advocaten toegestaan om in letselschade- en overlijdensschadezaken een afspraak op basis van no cure no pay te maken.
Sinds 1 januari 2014 is er een uitzondering op het algemene verbod voor advocaten om hun declaratie afhankelijk te maken van de uitkomst van hun rechtsbijstand, de zogenaamde no cure no pay constructie (ook wel resultaatgelateerde beloning genoemd). Hierdoor is het mogelijk voor een advocaat om cliĆ«nten in een letselschade- of overlijdensschadezaak bij te staan op basis van no cure no pay. 


Ga terug