Stichting KOG
U bekijkt nu de pagina: Nuttig om te weten
<< vorige pagina   
print pagina
 

Sanctiemogelijkheden als beschikking genegeerd wordt

Nuttig om te weten >>
Grootouders hebben geen rechtsmiddel, geen mogelijkheid iets te doen.

Ouders kunnen zich tot de kinderrechter wenden om een dwangsom op de omgangsregeling te vragen, dit heeft alleen nut als de andere ouder een inkomen heeft. Ouders met ouderlijk gezag kunnen ook aangifte doen van een strafbaar feit als de andere ouder zich niet houdt aan een beschikking over hun eigen contact met hun kinderen. Dat wordt namelijk gezien als onttrekking aan het gezag.

In Rechtspraak Familierecht aflevering 3 2011 staat op pag. 160/161: Hof Leeuwarden (meervoudige strafkamer) 16 november 2010, nr. 24-000413-09
Wetboek van Strafrecht art. 279
LJN BO4081
“Het hof veroordeelt moeder tot een voorwaardelijke werkstraf van 60 uren.”
Zie ook Hoge Raad 15 februari 2005, RFR 2005/47
Rb. Leeuwarden 15 februari 2009, NJFS 2009/129
M.J. Vos; Inzet strafrecht bij effectuering omgangsregeling, Echtscheidingsbulletin 2009/33
“Het hof heeft er weliswaar begrip voor dat moeder meende te handelen in het belang van haar kind, maar ze heeft daarbij wel bewust een rechterlijke uitspraak genegeerd. Beslissingen van rechterlijke colleges moeten nageleefd worden, temeer als in deze beslissingen het belang van het kind tot uitgangspunt is genomen.”
 

Ga terug