Stichting KOG
U bekijkt nu de pagina: Interessant
<< vorige pagina   
print pagina
 

Rapport Commissie De Winter (geweld in de jeugdzorg)

Interessant >>

Namens het kabinet hebben de ministers Hugo de Jonge (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) en Sander Dekker (Rechtsbescherming) het rapport in ontvangst genomen. Hieronder kunt u het rapport alvast downloaden. Op de website van de commissie vindt u tevens deel 2 (sector- en themastudies) en deel 3 (bijlagen met o.a. casestudies)

 

Download het rapport

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bijeenkomst op 15 juni 2019 na rapport Commissie De Winter op 12 juni

Ada Busman en Truus Barendse hebben de bijeenkomst bijgewoond van mensen die materiaal hebben geleverd voor het onderzoek naar geweld in de jeugdzorg (Slachtofferhulp op de gang).
Truus Barendse heeft op 16 juni de volgende ingezonden brief naar Trouw gestuurd (geplaatst):
"Geweld in de jeugdzorg
Afgelopen zaterdag heb ik de bijeenkomst bijgewoond van mensen die met hun geschiedenis materiaal hebben geleverd aan het onderzoek van de commissie De Winter, de Commissie Onderzoek naar geweld in de Jeugdzorg. De emotionele en roerige zaal van enkele honderden mensen eiste voor het heden veiligheid bij uithuisplaatsingen. De commissie doet in haar rapport "Onvoldoende beschermd" een aantal aanbevelingen, o.a. verkleining van de groepsgrootte, drempelloze toegang tot onafhankelijke vertrouwenspersonen, meer veldbezoeken en gesprekken met kinderen met als vast thema geweld, toezicht van de Kinderombudsman op de implementatie van deze aanbevelingen. Welke Kamerleden maken er hun levenswerk van de Kinderombudsman terzijde te staan en opvolging van de aanbevelingen daadwerkelijk te laten gebeuren?"

Behalve veiligheid bij uithuisplaatsingen vroegen veel mensen compensatie in geld. Professor de Winter zei dat dat hachelijk was, zoals ook was gebleken na het rapport van de commissie Samson (seksueel geweld bij uithuisplaatsing). De (seksuele) mishandeling is heel moeilijk aan te tonen, het slachtoffer krijgt dan de zoveelste dreun: hij krijgt niets, en zijn verhaal blijft alleen maar zijn verhaal.
LANGZS, netwerk van advocaten voor slachtoffers van zeden- en geweldsmisdrijven (voorzitter mr R. Korver).

En op 18 juni de volgende ingezonden brief naar Trouw (niet geplaatst):

Geweld in de jeugdzorg
Behalve de bloedstollende verhalen van mishandelde kinderen staat er nog meer akeligs in "Onvoldoende beschermd". "Ook bepaalde het kabinet dat prevalentie-onderzoek naar het actuele geweld in de jeugdzorg buiten de opdracht viel." (pag. 18) "Verder kreeg de commissie te maken met aarzelingen of zelfs een weigerachtige houding van enkele uitgekozen jeugdzorginstellingen bij het verkrijgen van toegang tot hun archieven. In situaties waar uiteindelijk toch toegang verleend is, vergde dat veel overleg. "¦ moest de commissie er daarom voor kiezen om voor enkele actoren delen van het archiefonderzoek achterwege te laten (kinderrechters, Raad voor de Kinderbescherming). "¦ Tenslotte verliep het onderzoek bij de Inspecties moeizaam. Terwijl dit wel nadrukkelijk in haar taakopdracht vermeld stond, heeft de commissie geen goed overzicht van de Inspectiearchieven kunnen krijgen. De commissie kreeg geen vrije toegang en kon niet bepalen welke archieven relevant waren voor haar onderzoek. "¦ leidde tot een minder scherp zicht op het onderzoeksonderwerp dan wenselijk was. "¦ Het onderzoek naar de overheidsrol, vooral naar het toezicht, is vanwege het gebrek aan toegang tot de Inspectiearchieven rudimentair gebleven." (pag. 21) Citaten uit deel 1.


 


KOG beveelt aan in navolging van Bolivia, waar de zoon van Ada Busman met zijn kind heen gevlucht is (zie het boek van Ada Busman "Ik zal nooit meer stout zijn" pag. 92): 1) als een kind werkelijk uit huis moet, probeer dan tot het uiterste onderdak te vinden bij familie, daarna pas pleeggezin of instelling; 2) elk uit huis geplaatst kind spreekt elke week met dezelfde onafhankelijke vertrouwenspersoon, ook op neutraal terrein; 3) geconstateerde misstanden hebben gevolgen: sluiting.

Wij vrezen dat in Nederland zal gebeuren wat in de katholieke kerk is gebeurd (commissie Deetman): bewezen (seksueel) mishandelaar wordt op andere plek te werk gesteld en kan dus weer nieuwe slachtoffers maken. Verder zijn wij bang voor allerlei vervolgonderzoeken, commissies en subcommissies, en tenslotte geen resultaat in de werkelijkheid. "Beter feitenonderzoek in de jeugdzorg" schijnt ook die kant op te gaan. Nogmaals: Welke Kamerleden maken er hun levenswerk van de Kinderombudsman terzijde te staan en opvolging van de aanbevelingen daadwerkelijk te laten gebeuren?

De commissie is klaar met haar werk, het secretariaat was nog bereikbaar tot 1 januari info@commissiegeweldjeugdzorg.nl. en Postbus 344, 2501 CH Den Haag. De woordvoerder van de commissie is Toon van Wijk, tel. 06 27003401, toon.wijk@commissiegeweldjeugdzorg.nl 
www.commissiegeweldjeugdzorg.nl 

KOG heeft ten antwoord gekregen op een vraag naar de medewerking weigerende instellingen:

De commissie kan niet onthullen welke instellingen niet meegewerkt hebben aan het onderzoek. Dat is aan de opdrachtgever "“ het kabinet "“ om dat eventueel te doen. De commissie heeft steeds medewerking gevraagd en gekregen van de betreffende koepel maar bestuurders van de individuele instellingen besloten vervolgens of daadwerkelijk de onderzoekers toegang verleend werd. In de onderliggende sectorstudies wordt dit proces ook beschreven.


Ga terug