Stichting KOG
U bekijkt nu de pagina: Actualiteit
<< vorige pagina   
print pagina
 

Per 1 januari 2020 is de Wet verplichte GGZ ingegaan (WVGGZ).

Actualiteit >>

"tijdens de pilot innovatieve Psychiatrie (20162018) ging een sociaal psychiatrisch verpleegkundige (SPV) met een jeugdbeschermer mee naar gezinnen. de SPV ondersteunde de jeugdbeschermer in gesprekken met ouders, maakte een inschatting van mogelijke aanwezigheid van psychiatrie bij ouders en probeerde deze zo nodig door te verwijzen voor behandeling. in 70% van de gezinnen bleek sprake van een sterk vermoeden van psychiatrie bij minimaal één van de ouders.
1 binnen de gezinnen van jeugdbescherming is vaak sprake van meerdere risicofactoren tegelijkertijd, zoals }
huiselijk geweld (74%2) en }
armoede (55%3), en functioneert 40% tot 60% van de opvoeders (tijdelijk) op lVb niveau.
4 in de pilot bleek bij ouders met psychiatrische problematiek vier keer vaker meervoudige problematiek aanwezig te zijn dan bij gezinnen met ouders zonder psychiatrische problematiek.
5 de aanwezigheid van (meerdere) risicofactoren leidt tot stress bij opvoeders waardoor zij onbedoeld onvoldoende emotioneel en fysiek beschikbaar kunnen zijn voor hun kinderen."
 

Deze wet houdt onder andere in dat iedere burger en professional die zich ernstige zorgen maakt over de psychiatrische gesteldheid van een persoon en de gevolgen daarvan voor zichzelf en zijn/haar omgeving, dit kan melden bij de GGD. Hieronder vallen ook de gevolgen voor kinderen. Anouk Martijn gedragsdeskundige bij JBRA,  Pieter Bijkerk strategisch adviseur bij JBRA en Annemarie Weltevreden ex jurist bij JBRA schreven er  het artikel " Betere bescherming voor ouder en kind " over in het journaal voor GGZ en recht. Lees het artikel en kom tot de conclusie dat deze wet uiteindelijk zal leiden tot meer OTS en UHP terwijl de institutionele mishandeling binnen de jeugdzorg nog steeds in stand wordt gehouden.

mogelijk heeft deze wet ook gevolgen voor ouders van ernstig zieke kinderen.

De wet verplichte ggz gaat ook thuiszitters (kinderen zonder onderwijs) en hun ouders dwarszitten. Onder het mom van kind heeft symbiotische relatie met ouder zal er vermoedelijk veel worden gemeld.


Ga terug