Stichting KOG
U bekijkt nu de pagina: Actualiteit
<< vorige pagina   
print pagina
 

Openbaarheid zittingen

Actualiteit >>
De ingezonden tekst was iets explicieter:
Openbaarheid
In het artikel ‘Publiek is weer welkom in rechtszalen’ (Trouw 11 augustus) staat “…omdat openbaarheid een van de fundamenten van de rechtspraak is. Henk Naves, voorzitter van de Raad voor de rechtspraak, zegt daarom een grote verantwoordelijkheid te voelen om publiek weer te verwelkomen bij zittingen.” Op 1 augustus schreef Folkert Jensma in de rubriek De Rechtsstaat in NRC: “Straks komen we uit in een bananenrepubliek, waar de rechtspraak geheim is …”.
Helaas worden zaken in personen- en familierecht altijd behandeld achter gesloten deuren. Onder andere tot ondertoezichtstelling en uithuisplaatsing van kinderen wordt besloten buiten het zicht van iedereen. Dit beschermt de privacy, maar gesloten deuren worden vaak meer ervaren als bescherming van instanties dan van privacy. Ze werken willekeur en gebrek aan feitenonderzoek in de hand. Ook familierechtzittingen moeten openbaar. Eventueel met de mogelijkheid voor de betrokken burgers behandeling met gesloten deuren te verzoeken.

Ga terug