Stichting KOG
U bekijkt nu de pagina: Interessant
<< vorige pagina   
print pagina
 

Op 9-1-2021 schreef Desiree Van Doremalen: Waarheidsvinding

Interessant >>

 

Hoe de juridische werkelijkheid het methodologische ideaal kan naderen
Raimond Giard
“Het feitenonderzoek vraagt een eigen toetsingskader en van de daaraan ten grondslag liggende wetenschappelijke beginselen zou de rechter meer weet dienen te hebben.”
“De inzichten hoe er bij de feitenvaststelling fouten kunnen worden gemaakt en hoe die zijn te vermijden,
 zijn hiervoor weergegeven. [...] Dat vraagt allereerst scholing,
 zowel in de rechtenstudie als in de opleiding tot rechter.”
“Hiervoor heb ik aangegeven wat er te winnen valt wanneer men rechtsvragen van onderzoeksvragen weet te scheiden [...]. Dat alles in het kader van kwaliteitstoetsing en -bevordering van de rechtspraak,
 een maatschappelijk bepaalde verantwoordelijkheid waarbij met name ook de rechter partij is.”


Harry Berndsen reageerde:
Dag Desiree, Inderdaad een ontzettend goed artikel. Zaken eruit gebruik ik regelmatig. Ook het NJI doet in zijn rapport 'Samen werken aan feitenonderzoek' uit 2020 in de eerste alinea op pagina 33 een verwijzing naar dit artikel uit maart 2013. Ik heb in het kader van het "Actieplan verbetering feitenonderzoek" het NJI erop gewezen dat de uitwerking van de gedachten van de heer Giard buitengewoon interessant zijn. Het is een fantastisch voorbeeld van hoe de twee noodzakelijke lijnen van feitenonderzoek en juridische inkadering samen komen. Helaas nul op het rekest. NB. let trouwens even op de titel van het NJI rapport. Heel subtiel staat daar samen werken met een spatie. Dat is toch wat anders dan de competentie samenwerken zonder spatie.

 

Ga terug