Stichting KOG
U bekijkt nu de pagina: Actualiteit
<< vorige pagina   
print pagina
 

NJI-document: Veiligheid en risico's inschatten

Actualiteit >>

Geen kindsignalen?  Toch een reden om in actie te komen! Een veel gehoorde uitspraak is dat ‘er geen kindsignalen zijn’, met de bijbehorende conclusie dat er niets aan de hand is en geen hulp  hoeft te komen. Dit is een misvatting. Een kind kan het goed doen of goed lijken te doen, terwijl de situatie in het gezin onveilig is en de risico’s op kindermishandeling groot zijn. Ook als problematische signalen in het gedrag van het kind ontbreken, is het belangrijk dat je als professional een goede inschatting maakt van de veiligheid en mogelijke risico’s op het ontstaan van kindermishandeling. Daarbij is het nodig een inschatting te maken van wat aanwezige risicofactoren bij de ouders betekenen voor de manier waarop zij met hun kind omgaan. Psychische problemen bijvoorbeeld kunnen een ouder onvoorspelbaar maken voor een kind. Een verstandelijke beperking kan ervoor zorgen dat een ouder niet weet wat gezonde voeding voor zijn kind is. Maar er hoeft geen onveilige of risicovolle situatie voor een kind te zijn, ook al hebben ouders zelf problemen. Sommige ouders betrekken mensen in hun omgeving om hun tekortkomingen op te vangen. Door de situatie te analyseren en vast te stellen welk effect het gedrag van een ouder heeft op de omgang met zijn kind, kun je – altijd in overleg met collega’s,  en/of Veilig Thuis -  bepalen of het veilig genoeg is en welke hulp nodig is.


Ga terug