Stichting KOG
U bekijkt nu de pagina: Nuttig om te weten
<< vorige pagina   
print pagina
 

Motie Van der Vlies aangenomen: Achter de rug van ouders om kinderen op school lijsten laten invullen hoort nu afgelopen te zijn

Nuttig om te weten >>

De motie-Van der Vlies (30512, nr. 12) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat ouders vaak niet betrokken worden bij het invullen van vragenlijsten die in het kader van de jeugdgezondheidszorg op scholen worden voorgelegd aan jongeren;

overwegende dat ouders in beginsel en uiteindelijk verantwoordelijk zijn voor de opvoeding van hun kinderen;

overwegende dat het uitgangspunt dient te zijn dat hulpverlening kan worden betrokken bij de opvoeding in plaats van de situatie dat ouders kunnen worden betrokken bij hulpverlening in het kader van de opvoeding;

verzoekt de regering, te bevorderen dat vragenlijsten in het kader van de jeugdgezondheidszorg aan ouders ter hand worden gesteld,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt de indiening van deze gewijzigde motie voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 15 (30512).

 

In stemming komt de gewijzigde motie-Van der Vlies (30512, nr. 15).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdA, de VVD, de ChristenUnie, de SGP, het CDA en het lid Verdonk voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.


Dat het niet meer mag betekent niet dat het ook niet meer gebeurt. U kunt de school laten weten dat u het niet goed vindt dat uw kind op school een vragenlijst invult.


Ga terug