Stichting KOG
U bekijkt nu de pagina: Actualiteit
<< vorige pagina   
print pagina
 

Motie Van der Burg (VVD) en Ypma (PvdA) aangenomen: forensisch-medische expertise voor kinderen

Actualiteit >>

van mening dat voldoende beschikbaarheid, tijdige inzet en structurele borging van forensisch-medische expertise voor kinderen noodzakelijk zijn om vast te kunnen stellen of kinderen mishandeld worden en/of personen terecht beschuldigd worden van kindermishandeling;
verzoekt de regering, ervoor te zorgen dat forensisch-medische expertise voor kinderen voldoende beschikbaar is, tijdig ingezet kan worden en structureel geborgd is;


Ga terug