Stichting KOG
U bekijkt nu de pagina: Interessant
<< vorige pagina   
print pagina
 

Motie Klein 2017 aangenomen: onafhankelijke onderzoeksrechter, tot juli 2022 zonder gevolgen

Interessant >>

31 389     Jeugdzorg

Nr. 568     MOTIE VAN HET LID KLEIN

 

Voorgesteld 23 februari 2017

 

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat waarheidsvinding op grond van de Jeugdwet de basis vormt voor de beschikkingen over uithuisplaatsingen;

overwegende dat de Raad voor de Kinderbescherming en de gecertificeerde instellingen verplicht zijn in een rapportage de feiten naar waarheid aan te voeren;

overwegende dat er geen effectieve toetsing plaatsvindt of de feiten in een rapportage inderdaad naar waarheid zijn;

overwegende dat in het komend najaar een evaluatie zal verschijnen over de praktijk van waarheidsvinding;

verzoekt de regering, bij deze evaluatie ook de mogelijkheid voor het inzetten

van een onafhankelijke onderzoeksrechter te betrekken,

en gaat over tot de orde van de dag.

 

Klein

 


Ga terug