Stichting KOG
U bekijkt nu de pagina: Actualiteit
<< vorige pagina   
print pagina
 

Minister De Jonge stuurt op 17 juni 2020 brief aan de Tweede Kamer

Actualiteit >>
Doelstellingen
Jongeren die te maken hebben met meervoudige en complexe problematiek
moeten kunnen rekenen op de beste hulp. Tegelijkertijd willen in de toekomst
voorkomen dat casuïstiek complex wordt en verergert. Naast oplossingen voor
jongeren op korte termijn, dragen de expertisecentra daarom bij aan het leren
van casuïstiek op de lange termijn. De expertisecentra krijgen daarom ook de taak
om gesignaleerde verbeterpunten terug te brengen op lokaal en regionaal niveau.
Het huidige aanbod is nog te veel op enkelvoudige hulp ingericht en toegerust,
zoals de behandeling op één deelaspect van de problematiek. Meervoudige
problematiek vraagt om een integrale benadering, behandeling van meerdere
aspecten en onderliggende problematiek. Daarom moeten de expertisecentra
bijdragen aan domeinoverstijgende oplossingen.

Vergelijk deze brief met het Inspectierapport Kwetsbare kinderen onvoldoende beschermd hieronder. 
Ga terug