Stichting KOG
U bekijkt nu de pagina: Actualiteit
<< vorige pagina   
print pagina
 

Machtsmisbruik door Regiecentrum Jeugdbescherming Leeuwarden

Actualiteit >>

 

(1) http://svensnijer-essays.blogspot.com/2017/10/waarheidscongres-meer-van-hetzelfde.html

 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2018/06/06/tk-bijlage-actieplan-verbetering-feitenonderzoek-in-de-jeugdbeschermingsketen

 

(2) https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2018/02/22/rapport-scheiden...en-de-kinderen-dan

 

(3) http://jeugdzorg-darkhorse.blogspot.com/2013/10/amendement-waarheidsvining-vooralsnog.html

 

Prof. dr. Caroline Forder over Toetsingskader rechter...

https://www.dropbox.com/s/2lwnxyspp6b3u84/NJB35_Personen-en-familierecht-1.pdf?dl=0

 

(4) http://svensnijer-essays.blogspot.com/2018/09/marineman-aan-minister-hugo-de-jonge-ga.html

 

(5) “Hiervoor zijn verschillende dwangmiddelen beschikbaar, zoals gijzeling of

afgifte met de sterke arm. Het toepassen van deze dwangmiddelen om tot effectuering van de omgangsregeling te komen, kan echter weer in strijd zijn met het belang van het kind.”

 

(6) https://www.uitzendinggemist.net/aflevering/447651/De_Hofbar.html

  (7) https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2018-13539.html

 

De grootvader van het vierjarige kind heeft na de zitting op 14 januari 2019 geschreven:
De kijk van een opnieuw getraumatiseerde grootvader op ‘In het belang van het kind’ 

Een onderwerp op de strafzitting 14 jan. 2019 was of de vader op donderdag week 42 nu wel of niet recht had op omgang met zijn zoon of pleegde hij onttrekking ouderlijk gezag? Het leek de aanwezigen alsof het duidelijk door de OvJ gezien werd dat die omgang terecht was.

Helaas ging het inhoudelijk hier niet over, maar als grootvader zou ik graag bekend gemaakt hebben wat er toen precies gebeurd is en wat helaas niet beoordeeld is, dat er een kind een trauma heeft opgelopen, mishandeld is, ingang gezet door de moeder en de gezinsvoogden Miriam v. E. en Brenda O. van het Regiecentrum Bescherming en Veiligheid te Leeuwarden. Een onterechte traumatische uithuishaling op basis van vermoeden en leugens.

Dat ‘het belang van het kind’ echt niet voorop stond mag blijken uit het volgende:

De gezinsvoogd had bij aankomst van oma tegen haar gezegd dat de vader voor escalatie zorgde waarop oma antwoordde dat ZIJ, de gezinsvoogden, hiervoor zorgden.

Het kind zei, gehoord door de KMar, dat hij niet naar zijn moeder en haar vriend wilde. Dit van jongs af aan bekende probleem heeft Jeugdzorg nooit willen laten onderzoeken en was wel één van de gronden voor de OTS.

De schade aan het kind was reeds toegebracht, maar de vader heeft deze zoveel mogelijk willen beperken door hemzelf aan te kleden (hij was al in nachtkleding) en uit te leggen wat er ging gebeuren, weg brengen naar zijn moeder en haar vriend 6 km verderop. Hij zou de volgende ochtend gewoon door vader cf beschikking Hof naar school gebracht zijn.  … Nadien vroeg hij aan derden steeds wie hem nu naar papa zou brengen. Welke pedagogische en feitelijk juiste antwoorden van de professionals heeft dit kind gekregen IN HET BELANG VAN DIT KIND???  

https://www.lc.nl/friesland/Mijn-grootste-fout-is-dat-ik-hulp-heb-gezocht-voor-mijn-kind-24169323.html?fbclid=IwAR0KbdcC5Sj0FqfucxTQ9L2GNgji39nK2deBHr5locmD8gNGO2Bf5vVcd8Q

Tjebbe Strubbe heeft geschreven:
Op https://jeugdbescherming.jimdo.com/adoptie-en-pleegzorg/relativeer-en-onderzoek/onderzoek-na-relativeren/ heb ik dat aangevuld (-{{met wat opmerkingen}}. 


Een e-mail van Henny Oussoren:

 

In de LC van 12 febr. ’19 onderaan wordt verwezen naar pag. 30 en dat is de pag. van HJ en Harry Berndsen:

‘Er moet een bijeenkomst met de gemeenteraad gehouden worden over jeugdbescherming.

Dat stelt de Leeuwarder PvdA-fractie voor naar aanleiding van publicaties in de Leeuwarder Courant over dit onderwerp.

Hieruit blijkt onder meer dat jeugdbeschermers steeds vaker geconfronteerd worden met geweld en laster en dat de communicatie tussen betrokken instanties soms moeizaam verloopt, volgens professionals en ouders.

De PvdA, die schriftelijke vragen stelt aan burgemeester en wethouders, wil onder meer weten of het college op de hoogte is van de klachten en hoe de informatieuitwisseling tussen organisaties verloopt.

(Ze stelt voor een open podium te houden met vertegenwoordigers van Veilig Thuis, het Regiecentrum Bescherming en Veiligheid, de Raad voor de Kinderbescherming en een kinderrechter.)’

 

De laatste regel tussen (  )  staat niet in de krant en wel op de site. En houdt een open podium in met publiek? De conclusie dat jeugdbeschermers steeds vaker geconfronteerd worden met geweld en laster…   M.i. tonen de artikelen heel duidelijk aan dat ouders zeker geconfronteerd worden met laster en met geweld door jeugdzorg bij o.a. UHP. 


Ga terug