Stichting KOG
U bekijkt nu de pagina: Actualiteit
<< vorige pagina   
print pagina
 

“Een protocol of een gedragscode stelt in mijn beleving niets voor. Daar wordt net zo makkelijk van afgeweken. Alleen als je de wet gaat overtreden, wordt het iets anders”. Professor Pieter van Vollenhoven

Actualiteit >>

Mr Ir  Peter Prinsen – info@peterprinsen.nl

  http://advocatencomite.nl/Actieplanwaarheidsvinding.html

Motto:

“Een protocol of een gedragscode stelt in mijn beleving niets voor. Daar wordt net zo makkelijk van afgeweken. Alleen als je de wet gaat overtreden, wordt het iets anders”.

Professor Pieter van Vollenhoven over het WODC-actieplan na de commotie over de beïnvloeding van wetenschappelijk onderzoeksrapporten van het “onafhankelijke” WODC door de politieke leiding van het Ministerie van Justitie en Veiligheid.

Inleiding

Vraagstelling: Is het geoorloofd dat jeugdbeschermers lasterlijk beschuldigingen en verdachtmakingen uiten over ouders in het kader van maatregelen van kinderbescherming (OTS of UHP)?

Jeugdbeschermers en kinderrechters vinden vermoedelijk van wel, want zij gaan van oudsher het antwoord op die vraag uit de weg met het adagium “In het jeugdrecht gaat het niet om waarheidsvinding”.

 

Na twee Kamermoties, een amendement, een rapport van de Kinderombudsman, een congres en nu dus een (concept) Actieplan Waarheidsvinding moeten we vaststellen dat een Babylonische spraakverwarring iedere vooruitgang in het aan de orde stellen van het werkelijke probleem blokkeert. Een spraakverwarring die hardnekkig wordt volgehouden en gevoed. De publicatie die in 2011 (zie hierna) de bovenstaande vraag aan de orde stelde en waar het allemaal mee begon zou ongewijzigd opnieuw kunnen worden gepubliceerd.

 

Het naïeve Actieplan Waarheidsvinding denkt te kunnen wegkijken van de voorgeschiedenis van leed en wanhoop en verloren levensgeluk van tientallen duizenden ouders en hun kinderen. Vandaar dit artikel.


Ga terug