Stichting KOG
U bekijkt nu de pagina: Actualiteit
<< vorige pagina   
print pagina
 

Kieswijzer kinderrechten

Actualiteit >>Kieswijzer Kinderrechten: Stem voor kinderen!

In de verkiezingsprogramma’s voor de Tweede Kamerverkiezingen spreken maar vijf politieke partijen de ambitie uit om de situatie van kwetsbare kinderen te verbeteren, blijkt uit de vandaag gelanceerde Kieswijzer Kinderrechten van Defence for Children. De kinderrechtenorganisatie heeft voorafgaand aan de verkiezingen op 17 maart dertien partijprogramma’s geanalyseerd op kinderrechtenthema’s. “Hoge scores zien we bij de ChristenUnie, PvdA, GroenLinks, Partij voor de Dieren en D66 op onder andere urgente onderwerpen als armoede, jeugdzorg en de opvang van vluchtelingen. Andere politieke partijen zijn nagenoeg voorbijgegaan aan de 3,5 miljoen kinderen in ons land”, aldus Mirjam Blaak, directeur van Defence for Children. “Alleen deze vijf politieke partijen nemen het VN-Kinderrechtenverdrag en andere internationale Verdragen serieus en vertalen deze in concrete investeringen in kinderrechten.”

Kinderen die opgroeien in armoede
Kinderen die opgroeien in een gezin met een laag inkomen hebben meer kans op een slechte gezondheid, op lager dan gemiddelde schoolresultaten en zij lopen een groter risico om in aanraking te komen met kindermishandeling en verwaarlozing. Opvallend is dan ook dat niet veel partijen het bij armoede specifiek over beleid voor kinderen hebben. De partijprogramma’s gaan hoofdzakelijk over de aanpak van inkomen en schulden van ouders.

Passende hulp in de jeugdzorg
Als een kind jeugdhulp nodig heeft, dan moet er tijdig hulp op maat kunnen worden ingezet. Wachtlijsten mogen dat niet belemmeren, signaleren de VVD, D66, DENK, PvdA, GroenLinks, Partij voor de Dieren en de PVV. Bijna alle partijen zien de noodzaak van het verbeteren van de jeugdzorg en zeggen hiervoor extra budget te reserveren. In principe stopt de jeugdhulp als een kind 18 jaar wordt. Om de zorg voor jongeren, indien nodig, na hun 18e verjaardag door te laten lopen, kan de kiezer terecht bij GroenLinks, ChristenUnie, D66, Partij voor de Dieren en de SGP. Het beperken van de gesloten jeugdzorg en de keuze voor alternatieven wordt alleen door de SGP en ChristenUnie genoemd.

Bescherming vluchtelingenkinderen
Wereldwijd zijn er tientallen miljoenen kinderen, met of zonder ouders, op de vlucht voor geweld of vervolging. Deze kinderen hebben recht op bescherming. In Nederland worden de rechten van deze kinderen nog onvoldoende erkend. De Partij voor de Dieren en de PvdA pleiten voor het opnemen van het belang van het kind als maatstaf in de Vreemdelingenwet. Ook GroenLinks bepleit meer aandacht voor specifieke risico’s voor kinderen in procedures. Voor een oplossing voor kinderen die langer dan 5 jaar in Nederland zijn zonder verblijfsvergunning, pleiten de SP, DENK, ChristenUnie en de Partij voor de Dieren.

Kieswijzer Kinderrechten
De Kieswijzer Kinderrechten van Defence for Children laat zien wat de ambities zijn van de dertien grootste politieke partijen in hun verkiezingsprogramma's op de thema’s armoede, jeugdzorg, onderwijs, jeugdstrafrecht, migratie, ontwikkelingssamenwerking, seksuele uitbuiting, discriminatie en het belang van participatie. 


BEKIJK DE KIESWIJZER KINDERRECHTEN
Ga terug