Stichting KOG
U bekijkt nu de pagina: Actualiteit
<< vorige pagina   
print pagina
 

Jeugdzorg wil meer geld. Natuurlijk.

Actualiteit >>
In ieder geval hebben de komende drie maanden in Brabant minder gezinnen last van jeugdzorg.


Trouw heeft onderstaande brief niet gepubliceerd:

Meer geld voor jeugdzorg?

Jeugdbescherming Brabant neemt voorlopig geen nieuwe cliënten aan. “De werkdruk is te hoog.” Dat zou o.a. komen doordat het Rijk niet genoeg geld geeft. En: “We moeten het jeugdzorgstelsel echt anders inrichten in Nederland. Daar moeten we met alle partners – gemeenten, de Raad voor de Kinderbescherming, de rechtbank, het ministerie – aan werken.” (Trouw 22 juni).

Dat lijkt mij niet. Jeugdzorg heeft te weinig professionals in verhouding tot het aantal onder jeugdzorg vallende kinderen. Dit komt in de eerste plaats doordat het verdienmodel van de Ketenpartners de actieve werving van nieuwe “cliënten” op een ongezonde wijze stimuleert.

Daarnaast hebben de Ketenpartners markten aangeboord van gezinnen die helemaal niet thuishoren onder jeugdzorg, Zo worden de kinderen van bijna elke vechtscheiding onder jeugdzorg getrokken, met als motivering dat die scheiding per definitie een bedreiging is van de ontwikkeling van kinderen. Ook de vele gevallen van ouderverstoting komen vaak onnodig onder jeugdzorg. Op grond van internationale verdragen hebben kinderen recht op gelijke omgang met beide ouders. Dit recht moet via de rechter worden beschermd zodat ouderverstoting geen kans krijgt.

Op 5 juni 2021 constateerde Follow the Money een ongekende uittocht van jeugdzorgmedewerkers: “Tussen 2015 en 2019 verlieten meer dan vijfduizend medewerkers de veertien jeugdbeschermingsorganisaties. In 2019 keerde bijna een vijfde van het personeel de jeugdbescherming de rug toe, en zat 6,9 procent ziek thuis.” Maar jeugdzorgmedewerkers gaan massaal weg bij de instellingen, en worden vervolgens ingehuurd als ZZP-er of via detacheringsbureaus. Volgens Follow the Money kost een ervaren jeugdzorgmedewerker in loondienst 60.000 euro, maar dezelfde medewerker extern ingehuurd tot wel een ton per jaar.
Truus Barendse, Haarlem

Ga terug