Stichting KOG
U bekijkt nu de pagina: Actualiteit
<< vorige pagina   
print pagina
 

Jeugdhulpverlener en -beschermer quasi-experts volgens dr Marga Akkerman

Actualiteit >>

Citaten: "Het 'Platform Scheiden zonder Schade' werd ingesteld, ..., onder leiding van voormalig gezinsminister AndrĂ© Rouvoet. ... Gesproken was onder anderen met vertegenwoordigers van de Raad voor de Rechtspraak, de Raad voor de Kinderbescherming en de Cerenigibng Familierecht Advocaten Scheidingsmediators. Opvallend, omdat de drie gezelschappen niet bekendstaan om hun gespecialiseerde kennis van kinderen. Opvallend ook omdat de beroepsverenigingen waar men wel verstand heeft van kinderen-in-scheiding niet op de lijst voorkomen: het NIP Sector Jeugd (psychologen), de VKJP (wetenschappelijke vereniging voor kinder- en jeugdpsychotherapeuten) en de NVO (Orthopedagogen). ... In mei werd het uitvoeringsprogramma 'Scheiden zonder Schade' aangeboden aan de Tweede Kamer ... . Een lappendeken van voorstellen en actieplannen en vraagtekens bij de positie van het kind. ... Om te weten wat een kind echt denkt en vindt, moet de volwassene eerst een vertrouwensrelatie met het kind kunnen opbouwen. Deze vaardigheid is het terrein van psychologen en (ortho)pedagogen gespecialiseerd in de kinder- em jeugdpsychotherapie. ... Aan de Jeugdzorg kan dat niet overgelaten worden. De Jeugdhulpverlener en de Jeugdbeschermer worden door de overheid onterecht gezien als de deskundigen in de Jeugdzorg. Voor een betrouwbaar gesprek met een kind hebben zij de vereiste attitude en technieken niet geleerd. ... De kans op schade in de emotionele ontwikkeling van kinderen en jeugdigen zal door de bemoeienis van deze quasi-experts eerder groter worden dan kleiner. ..." 


Deze uitspraken kunt u gebruiken als u niet wilt dat medewerkers van de Raad voor de Kinderbescherming of Gecertificeerde Instelling e.d. met uw kind spreken om erachter te komen wat het kind vindt van een situatie.


Ga terug