Stichting KOG
U bekijkt nu de pagina: Actualiteit
<< vorige pagina   
print pagina
 

Jeugdhulpverlener en -beschermer quasi-experts volgens dr Marga Akkerman

Actualiteit >>

Citaten: "Het 'Platform Scheiden zonder Schade' werd ingesteld, ..., onder leiding van voormalig gezinsminister AndrĂ© Rouvoet. ... Gesproken was onder anderen met vertegenwoordigers van de Raad voor de Rechtspraak, de Raad voor de Kinderbescherming en de Cerenigibng Familierecht Advocaten Scheidingsmediators. Opvallend, omdat de drie gezelschappen niet bekendstaan om hun gespecialiseerde kennis van kinderen. Opvallend ook omdat de beroepsverenigingen waar men wel verstand heeft van kinderen-in-scheiding niet op de lijst voorkomen: het NIP Sector Jeugd (psychologen), de VKJP (wetenschappelijke vereniging voor kinder- en jeugdpsychotherapeuten) en de NVO (Orthopedagogen). ... In mei werd het uitvoeringsprogramma 'Scheiden zonder Schade' aangeboden aan de Tweede Kamer ... . Een lappendeken van voorstellen en actieplannen en vraagtekens bij de positie van het kind. ... Om te weten wat een kind echt denkt en vindt, moet de volwassene eerst een vertrouwensrelatie met het kind kunnen opbouwen. Deze vaardigheid is het terrein van psychologen en (ortho)pedagogen gespecialiseerd in de kinder- em jeugdpsychotherapie. ... Aan de Jeugdzorg kan dat niet overgelaten worden. De Jeugdhulpverlener en de Jeugdbeschermer worden door de overheid onterecht gezien als de deskundigen in de Jeugdzorg. Voor een betrouwbaar gesprek met een kind hebben zij de vereiste attitude en technieken niet geleerd. ... De kans op schade in de emotionele ontwikkeling van kinderen en jeugdigen zal door de bemoeienis van deze quasi-experts eerder groter worden dan kleiner. ..." 


Deze uitspraken kunt u gebruiken als u niet wilt dat medewerkers van de Raad voor de Kinderbescherming of Gecertificeerde Instelling e.d. met uw kind spreken. 
 

En verder de tips van Harry Berndsen:
U zegt dat u het
belangrijk vindt dat het kindgesprek professioneel wordt gevoerd en dat er daarom de volgende vragen zijn:

1. Bent u getraind in het voeren van kindgesprekken? Welke training(en) heeft u daarin gevolgd? Bij welk erkend instituut? Wanneer? 

2. Graag ontvang ik een kopie van uw certificaat.
Soms
verdwijnt de behoefte aan een kindgesprek dan. 


Maar de kinderrechter in Gelderland heeft op 21-09-2018 geoordeeld: Binnen de kaders van een ondertoezichtstelling, hetgeen een beschermingsmaatregel is, mogen de jeugdzorgwerkers van de GI met de kinderen praten. Dit is inherent aan hun functie als uitvoerder van voernoemde maatregel. Niet alleen de ouders moeten gehoor geven aan de aanwijzingen van de gezinsvoogd, maar ook de minderjarigen dienen hier gehoor aan te geven. En ten overvloede: voor zover de vader vindt dat hij contacten tussen de kinderen en de GI kan blokkeren geeft de kinderrechter de GI toestemming om met de kinderen te praten. RBGEL:2018:5704


Ga terug