Stichting KOG
U bekijkt nu de pagina: Actualiteit
<< vorige pagina   
print pagina
 

Jeugdbescherming en familierecht: parallellen met de toeslagenaffaire (zie ook Interessant)

Actualiteit >>

Jeugdbescherming en familierecht: parallellen met de toeslagenaffaire

(van: https://www.mr-online.nl/jeugdbescherming-en-familierecht-parallellen-met-de-toeslagenaffaire/ ) :

Zelfs na vele brieven van ouderorganosaties en brandbrieven van advocaten met als extremiteit  het exploot   dat alle Kamerleden en betrokken ministers,  begin december 2019, hebben verkregen uit handen van een deurwaarder ( https://kinderbescherming.jimdofree.com/informatie/verantwoordelijkheidsstelling-politiek/ ), blijft de regering wegkijken van vele knelpunten in de zorg voor jeugd.

Er zijn opmerkelijke  recente wetenschappelijke feiten - door onafhankelijke wetenschappers - die de schade aantonen van een kinderbeschermingsmaartegel (OTS, UHP, Gezag ontnemen; resp. BW1:255, 265b, 266), alsmede wetenschappelijke knelpunten in de ingang tot een beschermingsmaatregel:  https://vechtscheidingen.jimdofree.com/wetenschap/mythen-bij-jeugdzorgmeten/ .

De jeugdzorgwerkers zijn zowel therapeutisch als diagnostisch totaal onbevoegd! De gedragswetenschappers volgen hun beroepscode niet bij hun advies op gegevens die de jeugdzorgwerker als spoil kàn en wìl doorgeven; vandaar dat kleine wetswijzigingetje als voorstel .

De regering is gewezen op  recente wetenschappelijke feiten , die de jeugdbeschermingsketen ( AMHK [VT], RvdK , en  alle G.I.'s )  heeft verkregen en er niets mee deed, het niet implementeerde in het beleid, en reageert niet inhoudelijk. Er wordt weggelogen. De Kamer wordt stukken onthouden. Er wordt geschemerd met een Actieplan dat alle inhoudelijke inbreng van ouders met hun deskundigen wegloog, ja, dat dan maar door de beschermingsketen zèlf is geschreven.

Ik ben als een oudervertegenwoordiger betrokken geweest bij het onderzoek voor het totstandkomen van het Actieplan.

Eerst 'onderzocht' het LOC wat de inbreng van ouders zou zijn:  https://jeugdzorg.wixsite.com/jeugdzorg/rechtsvinding-onwaarheden-in-jz ; en daarna deed het NJi het over:  https://jeugdbescherming.jimdofree.com/adoptie-en-pleegzorg/relativeer-en-onderzoek/nji-misleiding-naar-politiek/ .

Op  https://kinderbescherming.jimdofree.com/brieven/brief-aan-tweede-kamer-2011/liegende-of-onnozele-minister/   en een andere reactie op:   http://jeugdzorg-darkhorse-plus.blogspot.com/2021/02/jeugdzorg-toeslagen-en-liegende.html   maken duidelijk hoe de minister bespeelt door dat dubieuze Actieplan in te brengen als 'bewijs',  dat geen bewijs is doch het tegendeel door de foute manier van totstandkoming (zonder ouders en hun deskunigen). - Waarom wil de keten niet meten met artikel 24 lid 1 van het VN-kinderrechtenverdrag?

Er is een klein wetsvoorstelletje gedaan op  https://kinderbescherming.jimdofree.com/brieven/brief-aan-tweede-kamer-2011/wets-oplossing/    aan de Kamercommissies voor VWS en voor Justitie en aan de ministers.

Dit om IVRK24 lid 1 wèl te implementeren, wat belangrijk is omdat de (juridische) kinderrechter, die geen orthopedagoog is, de beschermingsmaatregels legaliseert, zonder deskundig te zijn in hoe gemeten dient te worden, wat er ontbreekt in de volledigheid (Jw3.3), en te veel geloof stelt wegens Jeugdwet art. 3.3 in de jeugdbeschermingsrapportage zodat de inbreng van ouders niet meer serieus bekeken wordt, laat staan afgewogen volgens het bedoelen van de Centrale Raad van Beroep in de uitspraak LJN BD1113 .

Jeugdwet 3.3 luidt:  "De raad voor de kinderbescherming en de gecertificeerde instelling zijn verplicht in rapportages of verzoekschriften de van belang zijnde feiten volledig en naar waarheid aan te voeren." 

"Waarheid" is niet gecodificeerd noch gesanctioneerd. Is een bewering waar of moet het diahnostisch gemeten worden voor het meest optimale hulptraject voor de opgroeiende?

En "volledig" is dubieus waar de inbreng van ouders en hun deskundigen wordt weggelaten omdat het mag volgens een ander protocol waarin "dat wat van belang wordt geacht"  in de rapportage moet staan, dus niet 'volledig'. 

Het is dus naar de luimen van de jeugdzorgwerkers, waarover  Cora Bartelink   in haar proefschrift schreef dat er voornamelijk  op eigen jeugdervaringen   wordt 'besloten'.

Ook het  Adoptiebedrog   is  al   decennia bekend, en er werd niets aan gedaan in de Wobka.

De rapporten van de ombudsmannen, van de Kamercommissies, van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid (nog onder mr. Pieter van Vollenhoven), er werd niets inhoudelijks mee gedaan. Alleen een publieke verontwaardiging uitgesproken.

Nota Bene moest kinderombudsman Dullaert diens rapport  "Is de zorg gegrond?" ,  eind 2013, herschrijven om de jeugdzorgketen minder negatief in het daglicht te stellen, voordat het werd gepubliceerd. De stropfe op blz. 92 is bekend: 'financiële "perverse prikkel"', en het is verder niet onderzocht hoe dat komt, onder de deken van jeugdzorgpropaganda.

En zo liggen er buiten de zorg voor  jeugd, ook geadopteerden, nog veel meer zaken waar de overheid zeer laks in is.

Het is voor advocaten in jeugdbeschermingszaken van belang die recente wetenschap, die de keten is verstrekt, ook te kennen als een mogelijk tegenargument ten gunste van een betere afweging bij de rechters.

In de hoop dat dit dat inzicht van parallellen steunt,


Met vriendelijke groet,

    Tj.W. Strubbe

Adoptiezaken(-zorg) & Familierecht - AZF (voorheen SSF)

e: tj.strubbe@gmail.com


Ga terug